Buddhas 4 edle sannheter

Det ligger en grunnleggende visdom innbakt i Buddha sin lære. Den kan være nyttig for alle mennesker. Uansett hvilken type meditasjon man utøver kan hans fire edle sannheter virke som en moralsk rettesnor for alle! DE FIRE EDLE SANNHETER I ET NØTTESKALL …  Livet er utfordrende For ALLE mennesker. Våre fysiske kropper, våre relasjoner til andre, våre omstendigheter … alt dette er skjørt og utsatt for endring hele tiden. Vi prøver hele tiden å tilpasse oss. Årsaken til vår lidelse er sinnets kamp for å respondere på alle utfordringene vi utsettes for.  Enden på lidelsen er ikke-kamp. Fred i sinnet er en mulighet.  Programmet for å fjerne lidelse er Den åttedelte edle (middel-) veien.  BUDDHA SIN VEI … Før BUDDHA satt seg under det berømte Bodhitreet og fant sin egen indre sannhet gjennomgikk han mange års lidelse … Han hadde vært den lykkelige prinsen Siddharta og hadde levd i luksus og overflod skjermet for all elendighet. På noen turer utenfor palasset oppdaget han menneskenes lidelse. De var syke, de døde og de opplevde alle former for lidelse. Dette gjorde dypt inntrykk på den unge Siddharta. Besjelet av et dypt ønske om å finne løsninger for menneskeheten forlot han all rikdommen og begav han seg ut i verden for å finne en vei som kunne hjelpe. Han søkte forskjellige mestre, men fant ikke svarene fra dem. Hans intense søken etter en løsning endte opp i en lengre periode med askese hvor han nesten sultet i hjel. I følge historien så en uskyldig jente den nesten døde munken og gav ham en bolle ris. Da kom han til fornuft. Han forstod at det ikke nyttet å...