Happy New Year 2020!

Happy New Year 2020!

We're looking at a very transformative coming year … Astrologers have been talking about this coming year for a long time. They predict «A Big Shift» with great collective awakenings and major global changes. They use words like «monumental» and «extraordinary» to describe the stellar constellations, and compare the times coming with the changes that took place in the 60’s!   The Year of the Big Shift! So let’s hope that 2020 will be as extraordinary as the astrologers predict! Personally I feel deep, positive anticipation and happiness for what is coming this year. I feel the hope rising in the collective for profound and major changes. People are expected to feel a genuine desire for personal transformations because of this shift. And apparently it’s not without a reason … The stars are lining up in a very special way! Predicted to Be Like the Fabulous 60's Astrologers compare the planetary constellations to that of the fabulous 60’s! At that time many old beliefs were broken down. Governments fell, and fresh new ideas and paradigms took hold. It was a truly revolutionary time. This time around the astrologers predict something of the same collective energy. It has something to do with JUPITER and SATURN being conjunct —meaning that they are placed very close to each other. I will not write about the specifics of the planetary constellations here although I am interested in that side of the matter … It can easily become tedious for those who don’t know much about planets and signs and so forth.  Global Awakening of Consciousness "Who Are We?" — "Why Are We Here?" There will be a collective awakening of consciousness to...
Sitter du fast i «noe»?

Sitter du fast i «noe»?

Her får du en strategi som kan få deg i gang! Hvis du noen gang har følt deg «stuck» eller blokkert, så vet du at det lett kan skape et spesielt stemningsleie som liksom henger over deg som en mørk sky!  Limet du føler deg "stuck" i … Du utsetter ting! Du følger ikke opp deadlines. Du blir forvirret og vet ikke hvor du skal begynne. Ting virker overveldende og du føler deg frustrert. Du står på stedet hvil. Ja, det finnes så mange måter å føle seg stuck på, men fellesnevneren for dem alle er at det får deg til å føle deg stresset — kanskje apatisk! Du mangler rett og slett gode  alternativer … Mangel på en effektiv strategi for å komme ut av dødvannet … Det som ofte forårsaker at man føler seg stuck er at man ikke har en strategi for å komme seg ut av sinnsstemningen eller tilstanden — kort sagt den ubehagelige situasjonen. Det kan se ut som om noen mennesker aldri blir stuck, men det er selvfølgelig ikke tilfellet. Alle føler seg stuck en gang i blant! De som er effektive og som ofte oppnår suksess er de som har en effektiv strategi for å bringe seg selv ut av det negative lendet så fort som mulig. Helst like fort som de kom inn i det! En strategi er ganske enkelt en plan eller metode, eller en serie manøvre skapt for å oppnå et spesifikt mål eller resultat.  Du har 1000-vis av strategier allerede … Du har allerede installert tusenvis av strategier som styrer hverdagsadferden din. Disse strategiene ligger bakt inn i ditt ubevisste sinn. Du har faktisk en ubevisst...
«Oh Lord — won’t you give me a Mercedes Benz!»

«Oh Lord — won’t you give me a Mercedes Benz!»

Drømmer du (som Janis Joplin) om å kjøre inn i solnedgangen med kjæresten ved din side i en splitter ny Mercedes Benz cabriolet — eller? Kanskje — kanskje ikke! …Sitter du akkurat nå og forbereder 2020? Skriver planer og legger strategier? Spørsmålet er da om du tar de beste valgene i livets mangslungne labyrint? Hvordan kommer du fram til det riktige valget for deg selv? Ofte er dette en utfordrende prosess. Her er noen tips om hvordan du kommer fram til gode valg som gjør deg tilfreds og lykkelig. Kanskje den beste metoden IKKE er å følge Janis Joplin’s eksempel? … TIPS om hvordan du kommer fram til de beste valgene! #1 Spør deg selv først:  Hva ønsker jeg VIRKELIG? Skriv ønskene og målene dine ned på et ark. Skriv fort og uten sensur. Så kan du prøve å prioritere det du føler er det aller viktigste. Gjerne 5 topp ønsker øverst på listen!  #2  Kom opp med noen konkrete ønsker og mål slik som i eksempelet på listen under!  + kr 5.000 i lønn pr. måned! Forbedre forholdet til min partner.Komme i form over jul og fram til sommeren. Gå ned 10 kilo i vekt.  Spise sunnere, mer grønt, frukt og bær i 2020! Lære en skikkelig effektiv meditasjon!  Osv. …  En oversikt over forskjellige TEMA som man ofte snakker om i en coaching prosess.  «Mer, mer, mer» = POSITIVT!   Ja, det er faktisk positivt å ønske seg mer. «It is the nature of Life to Grow!» Dette sa Maharishi for lenge, lenge siden!  Alle disse ønskene våre er helt legitime, og de er en del av en naturlig vekstprosess. Vi søker vekst. Vi...

Hjernens aktivitet — 3 måter å måle den på

Her er 3 måter å måle hjernens aktivitet på. Det er Electroencephalogram — EEG, Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI), og Positron Emission Tomography (PET)   EKSPLOSJON INNEN HJERNEFORSKNING I løpet av de siste 10-15 årene har det skjedd en eksplosjonsartet økning innen hjerneforskning. Dette skyldes i stor grad nyere teknologi som har muliggjort lokalisering av hvor det foregår stor aktivitet i hjernen, spesielt med fMRI og PET Scan.  100 MILLIARDER NEVRONER Hjernen består av rundt hundre milliarder nevroner som alle står i kontakt med hverandre gjennom elektrokjemiske impulser, aksjonspotensialer og synaptiske kontakter. Nevronene krever kontinuerlig tilførsel av oksygen og glykose for å kunne sende og motta nerveimpulser. Dette kalles den nevronale metabolisme, der oksygen og glykose blir omdannet til energi for nevronene i en serie komplekse biokjemiske prosesser, som utgjør nevronenes metabolisme. Sitat klippet fra fagartikkel i psykologtidskriftet.no  EEG Electroencephalografi (EEG) måler hjernebølger på forskjellige steder av hjernen. Man får festet elektroder rundt om på skallen som registrerer de elektromagnetiske signalene som så «tolkes» i datamaskiner som kan skrive ut grafer av de forskjellige typene bølger.  fMRI Funksjonell magnetresonans-avbildning (fMRI) er sensitiv for endringer i tilførselen av oksygen til nevronene. På den måten kan forskerne indirekte se hvor i hjernen det er stor aktivitet. Blodgjennomstrømmingen vil øke til de delene av hjernen som krever økt tilførsel av oksygen ved mental  anstrengelse.  PET Positron Emission Tomography (PET) er sensitiv for endring i glykosebehovet i hjernen. Det er derfor en markør for aktiviteten i nevronene. Både fMRI og PET måler endring i nevronenes metabolisme. Begge registrerer økt blodtilførsel til nevronene i hjernen, og kalles derfor hæmodynamiske avbildningsteknikker.  AVANSERT FORSKNING Det er ikke...

Default Mode Network — DMN

PÅ VEI MOT SOLNEDGANGEN — ALT ER PÅ ATUOPILOT — DU BARE LUKKER ØYNENE …HVA SKJER I HJERNEN DIN DA? SPENNENDE INNSIKTER OG NY FORSTÅELSE AV HJERNENS AKTIVITET Innen nyere forskning på hjerneaktivitet har man oppdaget noe som har fått navnet Default Mode Network — DMN. Noen mener at DMN kan assosieres med en persons følelse av selvet. DMN aktiviseres spesielt når man sitter med øynene lukket og i en dyp hviletilstand uten å fokusere på ytre stimuli eller oppgaver.  NÅR DU LUKKER ØYNENE OG VENDER OPPMERKSOMHETEN INNOVER AKTIVERES DMN AUTOMATISK …  HJERNEN I HVILEMODUS Når du lukker øynene og vender oppmerksomheten innover, aktiveres hjernens hvilemodus — DMN. Dette oppdaget forskeren Marcus E. Raichle nærmest «tilfeldig» i 2001 under et forsøk.Han hadde sammenlignet en gruppe som satt med øynene lukket og bare «slappet av» med en kontrollgruppe som var aktive og fokuserte på å løse en oppgave. Han brukte Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) som de fleste kjenner som MR i Norge.  AVSLAPNING ELLER KONSENTRASJON Han hadde altså en gruppe som konsentrerte seg og en gruppe som slappet av med øynene lukket. Han oppdaget da at de som slappet av med øynene lukket, hadde et område inne i hjernen som var svært aktivt. Dette gjentok seg gang på gang. Det samme området inne i hjernen ble inaktivt under fokus og konsentrasjon — mens det ble aktivisert når personene slappet av med øynene lukket. Dette fikk forskeren til å undre seg. VITENSKAPSMANNEN SOM OPPDAGET DMN Marcus E. Raichle, MD, er professor ved Washington University. Han er kjent for sine bidrag til kognitiv nevrovitenskap. Han regnes for å være en av verdens ledende spesialister...

Mindfulness eller Transcendental Meditasjon?

Skal du velge Mindfulness eller Transcendental Meditasjon? Mange lurer på hva forskjellen mellom Mindfulness og Transcendental Meditasjon egentlig er! Dette er et svært aktuelt spørsmål ettersom tilbudene på markedet florerer. Folk er usikre og forvirret i forhold til hva de skal velge. Her får du noen perspektiver på dette spørsmålet …  FIRE FUNDAMENTALE FORSKJELLER De kommer fra forskjellige tradisjoner De praktiseres på forskjellig måte De gir forskjellig virkning på hjernen De læres på forskjellig måte 1️⃣ FORSKJELLIGE TRADISJONER Transcendental Meditasjon kommer fra yogiene i Himalaya. Kunnskapen har blitt videreført gjennom en mestertradisjon som går mange tusen år tilbake til de urgamle vediske skriftene. Metoden ble tilrettelagt for moderne mennesker og introdusert til vår tid på 60-tallet av yogien Maharishi Mahesh Yogi. Mindfulness kommer fra BUDDHA og den Buddhistiske kunskapstradisjonen som ble popularisert i Vesten av Jon Kabat-Zinn. 2️⃣ FORSKJELLIG PRAKTISERING Transcendental Meditasjon beskrives som en enkel og uanstrengt metode som ikke involverer kontemplasjon eller konsentrasjon. Man bruker et mantra som verktøy for å tillate sinnet å slå seg til ro og til slutt transcendere eller gå bortenfor tankeaktivititet. Et sentralt trekk ved denne teknikken er at den tillater sinnet (the mind) å følge sin egen natur som er å søke lykke og velbehag. Dette gjør prosessen fullstendig uten anstrengelse. De fleste mennesker må faktisk lære dette! Mindfulness involverer at man trener sinnet opp til å være tilstede i øyeblikket. Det betyr vanligvis i praksis at man sitter og holder ved like oppmerksomheten på det som skjer inne i bevisstheten. Man kan f.eks. fokusere oppmerksomheten på hvordan man puster, eller på fysiske fornemmelser i kroppen, eller tanker og/eller følelser under meditasjonen. Dette...

Buddhas 4 edle sannheter

Det ligger en grunnleggende visdom innbakt i Buddha sin lære. Den kan være nyttig for alle mennesker. Uansett hvilken type meditasjon man utøver kan hans fire edle sannheter virke som en moralsk rettesnor for alle! DE FIRE EDLE SANNHETER I ET NØTTESKALL …  Livet er utfordrende For ALLE mennesker. Våre fysiske kropper, våre relasjoner til andre, våre omstendigheter … alt dette er skjørt og utsatt for endring hele tiden. Vi prøver hele tiden å tilpasse oss. Årsaken til vår lidelse er sinnets kamp for å respondere på alle utfordringene vi utsettes for.  Enden på lidelsen er ikke-kamp. Fred i sinnet er en mulighet.  Programmet for å fjerne lidelse er Den åttedelte edle (middel-) veien.  BUDDHA SIN VEI … Før BUDDHA satt seg under det berømte Bodhitreet og fant sin egen indre sannhet gjennomgikk han mange års lidelse … Han hadde vært den lykkelige prinsen Siddharta og hadde levd i luksus og overflod skjermet for all elendighet. På noen turer utenfor palasset oppdaget han menneskenes lidelse. De var syke, de døde og de opplevde alle former for lidelse. Dette gjorde dypt inntrykk på den unge Siddharta. Besjelet av et dypt ønske om å finne løsninger for menneskeheten forlot han all rikdommen og begav han seg ut i verden for å finne en vei som kunne hjelpe. Han søkte forskjellige mestre, men fant ikke svarene fra dem. Hans intense søken etter en løsning endte opp i en lengre periode med askese hvor han nesten sultet i hjel. I følge historien så en uskyldig jente den nesten døde munken og gav ham en bolle ris. Da kom han til fornuft. Han forstod at det ikke nyttet å...