Age of Aquarius …

COMING SOON … 

When the MOON is in the 7th House
And Jupiter Aligns With Mars
Then Peace Will Guide the Planets
And Love Will Steer the Stars
This is the Dawning of the Age of Aquarius
Age of Aquarius …
AQUARIUS … AQUARIUS …

5th Dimension, 1969 

Det opplyste mennesket

SKIFTE OMTRENT HVERT 2150. ÅR …

Omtrent hvert 2150. år har vi en ny astrologisk periode. Vi har nå vært i Fiskenes tegn i omtrent 2000 år — og går inn i — eller har gått inn i Aquarius tidsalder — Vannmannen. Om vi HAR gått inn, eller er på VEI inn strides de lærde … 

Uansett er det mer eller mindre konsensus blant astrologene om at Aquarius tidsalder har begynt, eller er i ferd med å begynne. Man mener at overgangen fra ett tegn til et annet tar 200 til 300 år – derfor denne usikkerheten slik jeg forstår det! 

VANNMANNENS TIDSALDER ER I GANG … 

Vannmannens Tidsalder
Om vi HAR gått inn, eller er på VEI inn i Vannmannens tidsalder strides de lærde …

Tegnet Aquarius — Vannmannen står for teknologisk utvikling og vitenskap. Vi kan godt si at internett er et slags symbol eller varemerke for Aquarius energien. Og internettet er jo allerede her! Det ultimate mål for Aquarius er individets frihet og frigjøring. 

Enkelte mener at vi gjennom Fiskenes tidsalder, altså de siste 2000 årene, har frigjort oss for vårt kollektive karma og at menneskeheten nå er moden for en oppgradering mot høyere bevissthet og frigjøring. 

Før Fiskenes tidsalder hadde vi ARIES — Værens tidsalder, og før det TAURUS eller Tyrens tidsalder. Før det igjen hadde vi Gemini som var Tvillingens tidsalder osv., bakover i rekken av stjernetegn helt tilbake til LEO som var Løvens tidsalder. Her følger en kort historisk oppsummering av de forskjellige periodene. 

LØVENS TIDSALDER FRA ÅR 10.800 ÅR f.Kr. TIL ÅR 8600 f.Kr.

Løvens TIdsalder

Løvens tidsalder var en stor gyllen tid … «The Great Golden Age» — de urgamle opplyste kulturene i Østen. Dette var da istiden tok slutt og SOLEN som er Løvens planet varmet opp jorden. På denne tiden tilba menneskene solen. Solen som guddom fikk høyeste rang i verdens kulturer, og også løvene, de største kattedyrene var høyt verdsatt.  

 

CANSER — KREPSENS TIDSALDER FRA ÅR 8600 f.Kr. TIL ÅR 6500 f.Kr.

Dette var tidsalderen for dyrkelsen av Moder Jord — «The Great Mother»! Arkeologene har over hele verden funnet en mengde gudinneskikkelser fra denne perioden. Matriarkale kulturer blomstret. Jordbruket begynte så smått å ta form. Menneskene slo seg ned og dannet små samfunn. I følge astrologene styrer Krepsens tegn over saker som angår blant annet hjem og familie. Krepsen er også et vanntegn, og denne tidsepoken var kjennetegnet av store oversvømmelser … Megamyten om Noah´s Ark oppstod i denne epoken. 

 

GEMINI — TVILLINGENS TIDSALDER FRA ÅR 6500 f.Kr. TIL ÅR 4000 f.Kr.

Tvillingens Tidsalder
Kilde: Smithsonian American Art Museum

Nå økte kommunikasjon og intellektuelle evner utviklet seg. Reising, språk,  handel og vandel er typiske området styrt av Merkur, Tvillingenes planet. Mytene om tvillingene som Adam og Eva, Cain og Abel ble til på denne tiden.

Myten om Adam og Eva i Edens Hage har et budskap om bevissthet. Uskylden — det å være helt i pakt med naturens lover eller GUD gir slipp, og valgets muligheter, representert ved fristelsen med eplet og dets konsekvenser trår i kraft.

Menneskenes bevissthet går fra å være stamme-betinget til å bli individualistisk. 

DUALITET, eller skillet mellom subjekt (individet) og objekt (natur) oppstår. 

 

TAURUS — TYRENS TIDSALDER FRA ÅR 4000 f.Kr. TIL ÅR 2000 f.Kr.

Taurus Tidsalder
Tilbedelse av oksen — "gullkalven" var typisk for denne epoken.

Taurus tegn er kjennetegnet ved sin styrende planet VENUS. Venus står for nytelse av livets goder, rikdom og materielle gleder. Nå kommer penger og bankvIrksomhet inn i bildet. Overflod og velstand blir nøkkeldrivere gjennom denne tidsalderen. Jordbruksteknikkene blir stadig mer avanserte, og dette leder til utvikling av byer hvor folk slår seg ned i store grupper. Okser ble tilbedt i mange av disse kulturene, og også naturånder og fruktbarhets gudinner. 

 

ARIES — VÆRENS TIDSALDER FRA ÅR 2000 f.Kr. TIL ÅR 0

Moses skiller vannet …

Den generelle freden som man så gjennom Tyrens tidsalder glir gradvis over i Jernalderen med våpen og krigføring. Væren er styrt av planeten Mars som er selveste krigsguden. Store militære kulturer oppstod. Mytologien ble mer sentrert rundt helter som fant veien gjennom krig til seier og ære. Helter som Moses, Hercules, Spartacus, Alexander den Store hersket bildet, og maskuline guder utfordret de etablerte feminine gudinnene. Patriarkatet erstattet matriarkatet. Utviklingen gikk mot et monoteistisk religiøst ståsted —med EN GUD — en bevissthet, og ikke mange forskjellige guder. 

MOSES var en viktig arketyp i denne tiden. Han forbannet dyrkelsen av gullkalven — et symbol for oksen — tyren. Han deklarerte på den måten slutten på Taurus tidsalder og begynnelsen på Værens tidsalder. 

I tillegg snakket MOSES om «det som kommer»! «Det som kommer» når egoets energi gjennom heltemodige handlinger er fullbyrdet. Selve prosessen å bli individualisert kulminerer i egoets død. Dette sees som en forutsetning for å finne «det lovede land» — en metafor for kontakt med selveste KILDEN, GUD eller transcendens og ren bevissthet. På en måte kan man si at Fiskens tidsalder — symboliseres ved ordet transcendens. 

Individualiseringen gjennom Værens tidsalder skjedde ved heroiske handlinger og mot, og ved å ta eierskap over egen skjebne. Typisk for Værens motto er «meg først!»  Først når denne typen energi er fullstendig integrert kan man gå videre til enda en endring. 

Var GUDS lam som ble ofret ved Jesus fødsel et symbol på slutten på Værens epoke og daggryet til Fiskenes tidsalder? 

 

PISCES — FISKENS TIDSALDER FRA ÅR 0 TIL ÅR 2000

Etter 2000 år med kriger og militær utvikling demrer atter en ny tilnærming. Fiskenes tidsalder vokser sakte fram. 

Menneskeheten begynner å komme til forståelse om at ego utvikling ikke er nok. Man må også utvikle og forfine egoet til noe høyere, noe større. Nå stiger begreper som overgivelse, medfølelse, godhet, veldedighet, empati, offervilje og oppofrelse opp i bevisstheten. 

Krigingens idealer fra Værens tidsalder smelter gradvis over i noe mer hellig og transcendentalt. Det er helgenenes tid … «The Saints». Fiskens tidsalder har blitt sett på som de mange verdensreligionenes tid: Jødedommen, Kristendommen, Islam, Hinduisme og Buddhisme. 

 

Fiskens tegn

Symbolikken i stjernetegnene er interessant. De kristnes symbol er fisken og Jesus disipler var fiskere. I kjernen av Jesus budskap og lærdom var idéen om at «du skal elske din neste som deg selv!»  — fordi vi er alle ett, og hvis man hater noen, er det ensbetydende med at man hater seg selv. 

Sett fra et kristens ståsted kan man si at Jesus på en symbolsk måte initierte Fiskenes tidsalder gjennom sitt offer ved at han ble korsfestet for menneskenes synder. De kristne mener at det var gjennom dette offeret at våre synder ble vasket vekk. Fiskene kan stå som et symbol på våre «synder» og vår «karmiske arv» — men også med muligheten for å bli forløst og tilgitt gjennom oppofrelse, og å gi seg over til GUD. 

Symbolet på fiskens tegn er to fisker som svømmer hver sin vei men likevel er forbundet med en navlestreng. Et symbol på «egoet» og «sjelen»  som har forskjellige agendaer, men er del av det samme hele. 

Det høyere formålet med Fiskens tidsalder er forståelsen av at denne separasjonen bare er en illusjon og at vi kan bli «hele» igjen når vi makter å forene EGO og SJEL, som Yin og Yang eller +÷ deler av vår psyke. 

Denne prosessen er ikke på noen måte enkel, men det er kun når vi har funnet denne indre enheten, hvor sjel og sinn eller ego er forenet, at vi vil være i stand til å stige inn i Vannmannens tidsalder med klar bevissthet. Når sjelen og egoet er smeltet sammen snakker vi om det høyere Selvet med stor S. Den opplyste tilstand. 

 

AQUARIUS — VANNMANNENS TIDSALDER FRA ÅR 2000 TIL ÅR 4000

Aquarius — Vannmannen

Så lenge vårt ego og sjelen ikke er forenet i vår psyke vil vi ikke klare å oppnå den friheten og framgangen som Vannmannens tidsalder inviterer oss til. Hvis vi ikke følger med i utviklingen, vil vi fortsette å bruke maskiner, våpen, roboter eller internettet — til å rettferdiggjøre EN side av historien — enten det lavere egoet eller sjelen og det høyere Selvet. 

Før eller senere, ved enden av den kosmiske kampen mellom det Yin og Yang vil vi til slutt finne en slags ny renessanse — eller en slags triumf for Vannmannens verdier som er humanisme, høyere kunnskap, fornuft, innovasjon, og at folk arbeider sammen for et større hele og mål. 

Ettersom vi skifter inn i Vannmannens tidsalder vil vi se at hvert enkelt menneske er viktig og at vi ikke er en ensartet masse som er lett å manipulere slik som vi var i Fiskens tidsalder. 

Nå når vi skifter over fra Fiskenes tidsalder til Vannmannens tidsalder vil vi mer og mer forstå at hver enkelt menneske er født for en oppgave og med et formål og at vi alle kan bringe vår gave til utviklingen av samfunnet. Hver enkelt av oss kan gjøre verden til et bedre sted å være. 

Aquarius står rett overfor Leo i horoskopet. Leo representerer prinsippet om det som gjør oss unik. Leo er skaper og leder. Aquarius tar Leo sine unike kvaliteter til det neste nivået til en høyere kontekst. Slik astrologene ser det, vil vi etterhvert transformeres slik at vi kan skape noe mye bedre sammen som individer, der hver enkelt person verdsettes, men de høyere felles målene står i høysetet. 

I de kommende 2000 årene vil nye typer energi bli oppdaget. Andre ting som antagelig vil bli helt vanlig er kunstig intelligens, romreiser og forbindelser til andre former for liv på andre planeter, eller i andre dimensjoner. Aquarius er det mest globale tegnet i zodiaken — det hersker over nettverk og kommunikasjon bygget på en felles visjon. 

I de neste 2000 årene vil det ikke være rom for «topp-ned» styring, hierarkiske systemer eller ekstreme politiske doktriner. Aquarius er et demokratisk og egalitært tegn. De utdaterte «top-down» systemene fra de foregående årtusenene vil ikke fungere lengre. Helt nye operative systemer som vi ikke har sett før vil ta over.

 

JUPITER SEILER TETT OPP TIL SATURN MANDAG 21. DESEMBER

Ikke siden 1623 har Jupiter og Saturn stått så nært opp til hverandre på stjernehimmelen.

På selveste vintersolverv mandag den 21. desember, klokken 19:22 står de to sakteste og synlige planetene Saturn og Jupiter «conjunct» i Aquarius. Dette betyr at de står ekstremt nært opp til hverandre. 

Ikke siden 1623 har de to planetene stått så nært opp til hverandre og så nært jorden. Fra enkelte steder på jorden vil de kunne sees som en slags «julestjerne», noe som kan gi assosiasjoner til selveste Bethlehemstjernen som varslet De Tre Vise Menn om Jesus komme. Dette regnes for å være en meget spesiell astronomisk hendelse. Selvom Jupiter og Saturn er «conjunct» omtrent hvert 20 år, vil denne konstellasjonen være den nærmeste, observerbare konstellasjonen siden 1226. Og med det mener de fleste astrologer at dette gir oss et ekstra dytt inn i Aquarius tidsalder! 

De forutsier at endring er like rundt hjørnet, og at det hele vil skje fortere enn vi har forventet. Menneskets historie blir skrevet rett foran øynene på oss mener de! Det vi kan være helt enige om er at vi lever i spennende tider! 

 

FELLESMEDITASJON MANDAG 21. DESEMBER KLOKKEN 19.22 …

I slike tider kan det være veldig fint å skape koherens, orden og harmoni i verdens kollektive bevissthet for å hjelpe oss inn i en ny epoke. Ofte oppstår det tumulter når det gamle skal vike plassen for noe nytt! 

I den anledning arrangeres en verdensomspennende fellesmeditasjon hvor alle som mediterer enten med Transcendental Meditasjon, Buddhistisk Meditasjon eller Mindfulness, Zen eller Tao gjør sin type meditasjon og sprer harmoni i det kollektive feltet som vi har sammen. 

Alle tidssonene mediterer på samme tidspunkt og dette er et utrolig interessant eksperiment. I USA mediterer de om formiddagen mens her hos oss er det klokken 19:22 om kvelden. I Kina er det tirsdag natt osv. … 

Lykke til med meditasjonen! Og et positivt 2021! 

 

 

PS: Denne bloggen er en bearbeidelse til norsk av stoff  tatt fra bloggen https://astrobutterfly.com  Jeg ble så inspirert over innholdet og bildene at jeg umiddelbart ville dele. Jeg har spurt om tillatelse til å gjøre dette, men har ikke fått svar. Siden dette stoffet er så aktuelt akkurat nå i disse dager — tillater jeg meg å publisere det, men vil fjerne innholdet dersom den opprinnelige bloggeren protesterer.