Buddha Full Moon — 30. april, 2018

Buddha Full Moon — 30. april, 2018

«BUDDHA FULL MOON» inntrer 30. april 2018 klokken 02.58, altså tidlig mandag morgen. Dette blir en utrolig spesiell fullmåne. I hvertfall dersom astrologene får rett i sine spådommer.

 

Fullmåne i Skorpio


MEGET SPESIELLE DAGER FRA
DEN 23. APRIL FRAM TIL
FULLMÅNE DEN 30. APRIL

For noen uker siden fikk jeg vite av en god astrologi-venn at dagene mellom den 23. og den 26. april vil bli spesielt utfordrende for den enkelte og i det kollektive, og at jeg burde være litt på vakt. Det er nemlig i følge stjernehimmelen store krefter i sving fram til fullmåne som inntrer grytidlig mandag morgen den 30. april eksakt klokken 02:58 Europeisk tid.


"HOBBYASTROLOG" FOR EN DAG …

Etter å ha lyttet til forskjellige seriøse astrologer på internett, våger jeg meg derfor for en gangs skyld ut som «hobby-astrolog» for å gi et kort sammendrag av det jeg har forstått skjer i planetenes verden, og som potensielt kan ha en påvirkning på oss mennesker både individuelt og kollektivt i dagene som leder opp mot den kommende fullmånen.

Jeg har alltid likt astrologi, både den vestlige varianten og Jyotish som er vedisk astrologi, slik at jeg har litt peiling, om enn ikke nok til selv å gjøre prediksjoner.

 


STJERNEHIMMELEN HAR ALLTID FASINERT MENNESKET


FULLMÅNE I "NO-BULLSHIT-TEGNET" — SKORPIO

 

Denne fullmånen står i Skorpionens tegn. «No bullshit» tegnet Skorpio styres av en intens, maskulin Marsenergi. Det er en nærmest kirurgisk krigerenergi. Med sin dybdepsykologiske innsikt styres Skorpio også av planeten Pluto som står for en slags gjennomborende transformasjonskraft. Temaet for vanndyret Skorpio er dybde, følelsesmessig intensitet, indre og ytre renselse, å skjære gjennom alt som ikke er nødvendig, og å slippe taket på altfor mye kontroll. Skorpio er altså kjent for å pløye dypt og ha intense følelser. Når månen står full i Skorpio skaper det en spesiell energi i seg selv. 


FOR SKORPIO HANDLER DET OM Å SKJÆRE GJENNOM —
SE DET VESENTLIGE
OG GI SLIPP PÅ
DET SOM IKKE LENGER HAR LIVETS RETT  


OGSÅ KALT PINK MOON

PINK MOON IN APRIL 2018

Indianerne i USA har gitt denne fullmånen navnet PINK MOON fordi de rosa blomstene som heter Wild Ground Phlox (Krypfloks på norsk) spretter opp av jorden på den tiden som bildet viser! 

 

 

Buddha Full Moon i Skorpio — også kalt PINK MOON av Indianerne i USA — skal ha en dynamisk transformatorisk energi i seg

Det blir sagt av noen astrologer at konstellasjonen antagelig er symbolsk lik det tidspunktet da Buddha kom til forståelse av hvordan livets sykluser henger sammen. 

Man sier at det er en tid for å gi slipp på alt som ikke er nødvendig mer — en tid for å transformere det som faktisk er fullendt eller fullført, men som man likevel klamrer seg til. At det er tid for å gå videre fornyet og friere. Tiden er med andre ord gunstig for å tillate dyp sjelelig renselse som transcenderer og hever seg over egoets bindinger. Under slike stjernekonstellasjoner kan man gjøre et stort hopp framover hvis man tillater seg selv å tre inn i et fornyet perspektiv og forståelse og selvmestring! Med andre ord: Det er en tid for å utvikle et fullverdig indre forhold til det høyere selvet, og se større sannheter i øynene. 


TRANSFORMATIVE PLANETER "KREVER" FORNYELSE …


HER STÅR KONSTELLASJONENE I KØ!

Mars er konjunkt Pluto. Det betyr at de står svært nært hverandre. Væren som styres av Mars er konjunkt Uranus. Jupiter er konjunkt månen. 

Et helt kobbel av aspekter med andre planeter spiller inn. Planeten Chiron har skiftet hus. Den ble «oppdaget» i 1977 og kalles for «Healeren». Den assosieres med åndelig selvrealisering og det å lytte til sin indre lærer. Neptun, Saturn og Venus har hver sine viktige roller i dette stjernespillet! Tilsammen skaper planetene «The Grand Cross» og et KVADRATUR som du ser på horoskopet her. Begge de to konstellasjonene  skaper spenninger.

Astrologisk horoskop for slutten av april 2018

Her er et screen shot fra den kule astrologen Molly McCord sitt innlegg på YouTube om den planetariske situasjonen nå og fram til fullmåne, 30. april 2018 


TA ET STEG TILBAKE OG VÆR VITNE TIL
VERDENS TIDSÅND — "DIE ZEITGEIST"

Noen sier at dette er tiden for å ta et steg tilbake, observere det som skjer og være et vitne til verdens tidsånd — «DIE ZEITGEIST»!  Man mener at selve spiriten i vår kollektive verden er i ferd med å transformeres, og at det kan ta voldsomme former og uttrykk. Som kjent er ikke alltid transformasjon like lett. I slike utsatte tider er det viktig å holde seg forbundet med kilden til alt — den transcendentale indre roen og stillheten. Det kan virke som en buffer i en utfordrende tid! Så her gjelder det å ta meditasjonen på alvor! 

Noen astrologer beskriver konstellasjonen som eterisk og magisk, som en usynlig og nærmest uvegerlig kraft som vil virke sterkt inn på den enkelte og på det kollektive liv. 


POSITIVE ERKJENNELSER


15. APRILS NYMÅNE

Den 15. april under nymåne opplevde mange et slags skifte. Merkur vendte tilbake fra sin retrograde bane. Det sies av mange at når en planet er retrograd så krever det granskning og skaper litt motstand i det området som denne planeten styrer i ens liv! 

Når Merkur da er tilbake i sitt normale spor, kan det føles som om noe er gjort opp. En skyld er betalt eller at en byrde har løst seg opp … Det er som løvet som faller ned om høsten. Det går tilbake til naturen og blir til jord. Når tiden er moden og jobben er gjort kan man kaste byrdene av seg — og gi dem tilbake til jorden som gjødsel og noe som er FERDIG! 


UBEVISSTE DESTRUKTIVE MØNSTRE

Mange har båret på ubevisste destruktive mønstre nedarvet over generasjoner i familien. 

Ubevisste deler av våre selv som ikke tror på vår egen verdi — negativ betinget læring ført ned gjennom generasjonene. 

Dette kan være tiden for å gi slipp på slike dysfunksjonelle mønstre og erkjenne at man føler: «Dette er egentlig ikke MEG! Jeg liker det ikke. Nei takk — jeg lar det gå nå!» 


JUPITER RETROGRAD I SKORPIO OG KONJUNKT MÅNEN
ER ET STORT GI SLIPP PUNKT


Planeten Jupiter står nær månen!

 

Når Jupiter er retrograd i Skorpio og i konjunksjon med månen, kan dette gi rom for et STORT gi slipp. Det kan gi seg uttrykk i store følelser og emosjoner med tårer og gråt eller sinne  … Det kan virke utfordrende og til og med skremmende, men å gi slipp på det gamle som har tynget og tillate noe nytt å vokse fram vil potensielt lette presset og gjøre livet bedre. Renselse er med andre ord godt. Det skaper FRIGJØRING! 

 


FULLMÅNE I SKORPIO BER DEG OM Å MØTE DET SOM IKKE LENGER ER LIV LAGA — GÅ GJENNOM DET OG RENSE DET UT!

Etter å ha hørt på flere dyktige astrologer som hver har gitt sitt perspektiv på perioden vi er inne i nå — er jeg ikke i tvil om at det er store krefter på gang, både for enkeltindividet og for det kollektive. Det som er vanskelig og utfordrende kan ALLTID potensielt være en velsignelse dersom man møter det på den riktige måten. 

Fullmåne i Skorpio ber deg om å møte det som ikke lenger har livets rett, gå gjennom det og rense det ut og komme ut som et friere menneske! 

Lykke til i dagene som kommer! 

 

 

Referanser: 

Jeg har sett på flere proffe astrologer på YouTube, og brukt dem som kilder for denne artikkelen. De jeg har sett på er: 

Molly McCord, Pam Gregory, Jean Wiley, «rosaastrology» og Barbara Goldsmith

Alle bildene er lastet ned fra pixabay