Nyttårsforsetter — «RITAM» og The Law of Attraction

Har du opplevd at du noen ganger bare trenger å tenke en ørliten, subtil tanke, og så — før du vet ord av det, går ønsket i oppfyllelse? Det går så og si SPOR i ORD … Du tenker på noen, og så ringer de deg. Du ønsker deg noe, og så banker naboen på døren og har med seg akkurat det som du ønsket deg! 


Dette fenomenet kalles
"RITAM" på sanskrit

Det føles som om du bare flyter på en bølge av support! Alt bare legger seg til rette på den røde løperen — helt uten anstrengelse. Det du tenker på kommer til deg! 


På linje med naturens lover

Hvis du har «RITAM så er du på linje med naturens lover. Du fungerer ut fra dypet av bevisstheten din, fra et mer intuitivt nivå som bare VET instinktivt hva som er i pakt med naturen. Der har du den største tankekraften. 

"RITAM" BETYR SANNHET, ORDEN, NATURENS LOV

«RITAM» betyr noe sånt som sannhet, orden, «jeg snakker sant», eller naturens lov. På midten av 70 tallet begynte mesteren Maharishi Mahesh Yogi å lære ut noen spesielle teknikker som skulle utvikle «RITAM» hos de mediterende. Det var et eksperiment, og egentlig begynnelsen på prosessen å mestre Rishi Patanjali* sine Yoga Sutras*. Eksperimentet munnet ut i det såkalte Siddhi Programmet* som du kanskje har hørt om. Det dreier seg om å lære å bruke bevisstheten og sinnet til å utvikle spesielle livsfremmende egenskaper som fører til positiv vekst og høyere bevissthet for den enkelte og for samfunnet. 

The Law of Attraction

Teknikkene som Maharishi lærte ut på 70-tallet var egentlig i praksis en grunnleggende metode til å lære seg å bruke naturens og bevissthetens dypeste lover og prinsipper til å materialisere ønsker og mål. Med sin bestselger The Secret populariserte Rhonda Burns kunnskapen om disse prinsippene som samlet kalles The Law of Attraction. Hun gjorde folk flest mer oppmerksom på kraften og potensialet som ligger latent i menneskets bevissthet og sinn. 

Effektiv meditasjon gir adgang til grunnlaget for naturens lover

Når man mediterer og går dypt inn i bevissthetens grunntilstand — det innerste kammeret, ren bevissthet — så er man i følge de gamle mestrene direkte forbundet med grunntilstanden i naturen. Mange kaller dette for KILDEN. Dersom man mestrer det å tenke og handle mens man samtidig opprettholder kontakten med ren bevissthet, er man på plan av «RITAM». Da kan man manifestere sine mål med støtte fra naturens lover. 

LYKKE & FLYT FØRER TIL MER "RITAM"!

Hvis du har en meditasjonsmetode som virkelig virker vil du stort sett føle et dypt velbehag og øyeblikk av ren lykke under meditasjonen. Du vil også kunne oppleve perioder med dyp indre BLISS eller lykksalighet. Erfaringene her vil variere i forhold til tilstanden i kropp og sinn når du mediterer. Og selvfølgelig metoden du bruker. 

Det materielle jaget … 

Det er allment kjent at desto mer lykkelig du er fra innsiden, desto mer vital blir du, og desto mindre avhengig blir du av alt det materielle jaget vi lever i. Kanskje de materielle ønskene har havnet lenger ned på listen for deg allerede?  

Hvis du har meditert en stund og er orientert i den retningen, føler du kanskje mer behov for å utvikle andre verdier i livet. Slik som ekte selvrealisering for eksempel! 

Ønsker i retning av selvrealisering

Hvis du ønsker å vokse mer som menneske eller å få større evne til å gi kjærlighet og glede til andre er du kanskje på rett vei? Eller å ha en større visjon, større mål i livet ditt? — Noe slikt? … Da kan meditasjon og videregående programmer kanskje være gjødsel og næring for en slik utvikling for deg! 

Etterskriv …

Patanjalis Yoga Sūtras* er en samling på 196 indiske sutraer. Ordet sutra betyr tråd eller aforisme. Sutrane omhandler teorien bak og praktiseringen av yoga. Sutraene ble samlet ca. 400 år f.K. av den opplyste vismannen Patanjali. Han syntetiserte og organiserte visdommen om yoga som var ført ned gjennom århundredene fra tidligere generasjoner av mestre. Patanjalis Yoga Sutras forklarer derved den indre, dype visdommen og kunnskapen som ligger bak yogasystemet. Patanjalis Yoga Sūtras er i dag en av de mest verdsatte og elskede urgamle indiske tekstene vi har. De er oversatt til utallige språk.  
Her har du en link til en gratis engelsk oversettelse av Patanjali´s Yoga Sutras 

Siddhi Programmet* Ble utviklet av Maharishi Mahesh Yogi på slutten av 70-tallet og er en praktisk anvendelse av Patanjalis Yoga Sutras.