Posttraumatisk stress kan være ufordøyde inntrykk fra barndommen!

Posttraumatisk stress kan være ufordøyde inntrykk fra barndommen!

Ikke bare krigsopplevelser som skaper posttraumatisk stress…

Soldater i krigDet ikke bare soldater som lider av denne alvorlige typen stressyndrom! Det kan også ramme deg og meg! I en av sine mange videoer forteller filmskaperen David Lynch om amerikanske skoler som fortoner seg som rene krigssoner. Om skolebarn i USA som lever midt oppi gjengvold, farlige våpen, slossing og mobbing hver dag. Vi hører om skoler hvor den kollektive atmosfæren har roet seg ned bare gjennom at elevene gjør denne enkle meditasjonsteknikken hver dag. Vi hører at elevene igjen kan LÆRE! At de ikke ser på hverandre som fiender lenger, og at samarbeid og glede over livet har tatt seg opp. Det er rørende!

Her er noen viktige punkt å merke seg når det gjelder traumatisk stress:

  • Du trenger absolutt ikke å ha vært i krig for å ha opplevd meget traumatisk stress.
  • Du kan ha vært utsatt for hendelser som har satt dype spor i bevisstheten din, slik som mobbing, voldtekt, overfall eller andre for DEG dramatiske situasjoner …
  • Du kan høyst sannsynlig få hjelp gjennom Transcendental Meditasjon!

Hvis du føler at du plages av ettervirkningene av traumatiske inntrykk — gjennomlever du høyst sannsynlig en mildere form for posttraumatisk stresssyndrom.

Behov for noe som trenger dypt inn i celleminnet

For å løse opp i denne typen dypereliggende stress trengs det en metode som går dypt rent bevissthetsmessig. Noe som bokstavelig talt trenger dypt inn i celleminnet! Noe som kan fjerne stressen som har satt seg fast i bevisstheten.
Et frustrert og stresset barnAllerede som barn kan du ha opplevd ting som kanskje i utgangspunktet ikke virket så dramatisk. Kanskje ingen rundt deg la merke til det en gang. Men det som skjedde pløyde seg inn i celleminnet ditt som et traume for DEG — som et brennemerke — som en stor belastning!

Ufordøyde inntrykk fra barndommen

Et frustrert og stresset barnSlike inntrykk ligger ofte lagret ufordøyd i det underbevisste. Vi kan ha en tendens til å fortrenge, overse, prøve å glemme eller latterliggjøre disse inntrykkene, men de kan potensielt skape uforståelige negative stressreaksjoner senere i livet.
Teknikken Transcendental Meditasjon kan løse opp slik dypereliggende stress. Senere års forskning viser at denne meditasjonsmetoden virker meget effektivt og positivt inn på alvorlige stressfenomen sammenlignet med f.eks. samtaleterapi eller andre sammenlignbare metoder.

Jeg anbefaler deg å gjøre det regelmessig, eller hvis du IKKE allerede har lært det: LÆR DET NÅ!

Kvitt deg med stressen og lev et friere mer livsfremmende liv!