Sitroner

Cellene i kroppen din føler din tilstand!

Når du føler deg avslappet, harmonisk og glad gir det cellene i kroppen din en positiv innsprøytning. Meditasjon gjør deg glad! Det gir bedre helse.

Celler i menneskekroppen1
Rødt eple symbol på helseForskerMåling av pusten1

Dyp hvile helbreder

Det er hevet over enhver tvil fra et forskningsmessig synspunkt at Transcendental Meditasjon virkelig virker positivt inn på den fysiske helsen. Derfor er det en uhyre god investering i en bedre livskvalitet og framtid for den enkelte.

Puls, pust og hudmotstand

Det viktigste å merke seg her er den dype hvilen man får under utøvelsen. Man kan måle dyp hvile på mange måter f.eks. hvordan det viker inn på pusten, på pulsen, på hudmotstanden og på f.eks. produksjonen av stresshormoner. Det er gjennomført og offentliggjort mer enn 500 vitenskapelige undersøkelser på de forskjellige virkningene av Transcendental Meditasjon på alle mulige og umulige områder.

God helse — bedre livskvalitet

Det er selvsagt for det fleste mennesker at helsen er en meget viktig faktor i livet — fordi god helse er det mest fundamentale grunnlaget for en bedre livskvalitet.

«Det styrker immunsystemet!»

Sagt om helse av Mahatma GandhiSunne jenter

Pusteinntaket ned med 16 %

Når du sover vil du gjennomsnittlig ha en reduksjon av pusteinntaket på ca 8%. Dette er på det dypeste hvilenivået under søvnen. Når du mediterer går pusteinntaket ned med ca.16 % — altså det dobbelte — og dette er når man er helt ny mediterende. Mange som har mer erfaring kan ha opp til 45 % reduksjon i pusteinntaket. Dette indikerer en svært dyp hviletilstand.

Hjertehelse
Livskraft

Lavere nivå av stress hormoner

En undersøkelse gjort ved UiB viste at erfarne utøvere av Transcendental Meditasjon har dramatisk lavere konsentrasjoner av de kjente stresshormonene slik som bl.a adrenalin. Faktisk viste målingene at de mediterende i undersøkelsen hadde så lav stressprofil i forhold til kontrollgruppen at forskerne kunne plukke prøvene til de mediterende ut fra resten av forskningsmaterialet uten å vite om de var mediterende eller ikke … De kunne m.a.o. se hvem som var mediterende og hvem som var i kontrollgruppene.