«Uten prosess, ingen vekst — intet liv!» 

Men hvor positive og effektive er prosessene våre?

Kommer det vekst, glede og livslyst ut av dem?

 

Vi hjelper mennesker til å skape gode prosesser som fører til positiv, balansert vekst. Vi tar utgangspunkt i menneskets sinn, kropp, sjel og totale miljø. Vi ser at «problemer» peker på potensielle vekstområder og muligheter. Vi anser mennesket som ressurssterkt og i stand til å finne sine egne autentiske svar. Vi tilbyr en åpen, respektfylt og «coachende» holdning som ligger i bunnen av våre terapeutiske samtaler.


Terapeutiske dybdesamtaler

Prosessen leder ofte fort til der hvor skoen trykker. I samarbeid finner vi ut hvilken tilnærming som er best for å forløse de «ømme» punktene — enten det er å avdekke skyggesider i personligheten, å fjerne automatiserte og vanemessige reaksjonsmønstre og/eller å finne nye innfallsvinkler for hele situasjonen! Vi byr på flere forskjellige tilnærminger fra vår verktøykasse.

Terapeutiske samtaler kan hjelpe deg videre i livet

Gode sosiale relasjoner er et naturlig resultat av å ha det bedre med seg selv!

Vi bruker vi elementer fra

  • Shadow Work
  • Voice Dialogue
  • The Journey
  • The Work
  •  The Lefkoe Method
  • Focusing
  • EFT
  • The Release Technique
  • NonViolent Communication

Veiledende pris pr. time: NOK 850,-