«Coaching gjør at du blir mer forankret i deg selv, du blir mer autentisk!

Når du er mer autentisk får du det bedre med deg selv!  

Da får du det bedre med andre også! Du takler livet bedre!»

 


Coaching løser problemer

I vår coaching tar vi i bruk forskjellige metoder med samtalen som fundament. Du blir ledet gjennom en prosess hvor du blir mer og mer bevisst hvem og hvordan du er, og hva du ønsker! Dine mønstre blir tydeligere, og du ser hva som tjener deg og hva som hindrer eller hemmer deg. Parallelt med at du får en dypere innsikt i deg selv gjennom coaching, blir du holdt ansvarlig for å finne en praktisk struktur for det du vil gjennomføre. Og for at du får det gjort! Det gir en god følelse…

Veiledende pris pr. time NOK 1250,- 

 


Den gode dybdesamtalen skaper positive endringer!

Coaching hjelper deg å finne postitive løsninger og veien videre
Vår coaching tar utgangspunkt i din spesielle livssituasjon og hjelper deg å stake ut en ny retning og nye strategier for å oppnå dine mål og ønsker.

Bestill en time her

Dine temaer kan være

 1. — Å finne din personlig autoritet og sette grenser
 2. — Å få et bedre selvbilde
 3. — Å gi slipp på kontroll
 4. — Å være tydelig i kommunikasjon
 5. — Å våge å ta konflikter
 6. — Å finne en god struktur i det daglige
 7. — Å gå fra tanke til handling
 8. — Å ta styring i større grad
 9. — Å strekke deg mot viktige mål
 10. — Å bidra lokalt eller globalt
 11. — Dypere personlig/åndelig utvikling 
 


Samtaleterapi

«Uten prosess, ingen vekst — intet liv!» 

Men hvor positive og effektive er prosessene våre? 

Kommer det vekst, glede og livslyst ut av dem?

 

Gode prosesser

 

Vi hjelper mennesker til å skape gode prosesser som fører til positiv, balansert vekst. Vi tar utgangspunkt i menneskets sinn, kropp, sjel og totale miljø. Vi ser at «problemer» peker på potensielle vekstområder og muligheter. Vi anser mennesket som ressurssterkt og i stand til å finne sine egne autentiske svar. Vi tilbyr en åpen, respektfylt og «coachende» holdning som ligger i bunnen av våre terapeutiske samtaler.

 

Veiledning og Coaching
En god terapeutisk prosess kan rydde veien til større klarhet i livet og kan dermed fjerne stress i hele systemet.


Verktøy i terapien

 

 • —  Shadow Work  (Cliff Barry) 
 • —  Voice Dialogue
 • —  The Journey
 • —  The Work
 • —  The Lefkoe Method
 • —  Focusing
 • —  EFT
 • —  The Release Technique
 • —  NonViolent Communication
 •  

— Veiledende pris pr. time: NOK 1250,-

 


Terapi

Våre samtaler leder ofte fort til der hvor skoen trykker. I samarbeid finner vi ut hvilken tilnærming som er best for å forløse de «ømme» punktene — enten det er å avdekke skyggesider i personligheten, å fjerne automatiserte og vanemessige reaksjonsmønstre og/eller å finne nye innfallsvinkler for hele situasjonen! Vi byr på flere forskjellige tilnærminger fra vår verktøykasse.