Superhjernen din …

Superhjernen din …

EEG koherens Når man gjør Transcendental Meditasjon ordnes hjernens elektriske funksjon — venstre og høyre hjernehalvdel og bakre og fremre deler av hjernen synkroniseres. Det blir rett og slett orden i topplokket. Dette fenomenet kalles hjernebølgekoherns — og er kanskje det mest spesielle fenomenet som skjer når man gjør denne tenkikken. “Jeg har merket at jeg tenker mye klarere etter at jeg har meditert! Jeg ser ting i et større perspektiv og klarer å skille ut hva som er viktig og hva som ikke er viktig!” Bedre bruk av hjernens ressurser Man har funnet ut at orden i hjernens funksjon samsvarer med bedre bruk av hjernens ressurser. Jeg ser og hører at folk som lærer det rapporterer økt klarhet i sinnet, mer oversikt og overblikk i hverdagen. Forskning viser at konsentrasjonen øker, både langtids- og korttids hukommelsen bedres, man føler seg rett og slett bedre rent psykisk. Det finnes forskning som viser at kreativiteten øker hos TM utøvere. Derfor er det særdeles mange kunstnere som har lært...
Stressreduksjon — ikke bare stressmestring!

Stressreduksjon — ikke bare stressmestring!

Alle vet hvordan der er å være stresset — men … Ikke alle kjenner til hva det vil si å oppleve den dypeste hvilen du kan tenke deg! Stress er i dag nesten blitt et forslitt begrep! Man bruker det til å beskrive alt som er ubehagelig. Folk blir stresset av «tidsklemma». Jobb og familie krever sitt! Nesten alt kan potensielt stresse folk. Når det gjelder Transcendental Meditasjon defineres stress mye mer eksakt som ubalanser som har akkumulert seg i sinn, kropp og sjel over tid. Stress er altså sluttresultatet av overbelastninger som har skjedd over tid. Send meg mer info! «Det er noe spesielt ved den hvilen!» Dyp hvile er naturens måte å løse opp stress, men det viser seg at nattens søvn ikke er nok for å fjerne dagens trøtthet og spenninger. Den godt dokumenterte hvilen man får gjennom Transcendental Meditasjon fjerner dypereliggende stress og balanserer sinn, kropp og sjel. Puls og pust reduseres. Blodtrykket normaliseres. Galvanisk hudmotstand går opp, noe som er et mål på at den parasympatiske delen av det autonome nervesystemet roer seg ned. Målinger av EEG viser at dypere lag av hjernen slapper av … Systemet «nullstiller seg» på en måte og laster opp «den riktige» måten å fungere på! Ofte hører vi lærere utsagn som det følgende: «Jeg har aldri opplevd en så dyp og deilig hvile i våken tilstand...
I et nøtteskall

I et nøtteskall

Du lærer å stresse ned! Med Transcendental Meditasjon lærer du virkelig å stresse ned! Du sitter 2 ganger 20 minutter daglig i en behagelig stol, følger noen enkle instruksjoner — og vips … så opplever du en deilig, dyp forfriskende hvile og et naturlig velvære. Stress og spenninger renner av deg og du vil oppleve mer overskudd, energi og glede i livet. “Man skyller bort rusk og rask og får overblikk!  Alt blir så mye lettere med de små hvilepausene!” … “Jeg er så glad for at jeg lærte dette! Det har blitt en uvurderlig del av mitt liv!” “Hvilefylt årvåkenhet” Som sagt: Du sitter behagelig i en stol, og så følger du helt enkelt de instruksjonene du får av din lærer. Du får et mantra som er tilpasset deg, og så får du lære hvordan det skal brukes på riktig måte. Når du gjør det riktig, så vil sinnet bevege seg innover mot dypere og dypere hviletilstand til du til slutt transcenderer… og erfarer en dyp, indre, deilig stillhet. Mediterende beskriver det som hvilefylt, indre årvåkenhet. Transcendental bevissthet På fagspråket kalles det ren bevissthet eller transcendental bevissthet … dette er sinnets grunntilstand. Mange kaller det også kilden. Det er den enkleste mentale tilstand man kan erfare — bare ren bevissthet som er seg selv bevisst. En herlig indre følelse av ro og hvile faller over deg, og du føler du er uendeligheten selv. Du får en indre ro og harmoni som du kan ta med deg ut i din daglige aktivitet. “Jeg opplever en utrolig deilig hvile under meditasjonen! Jeg føler meg som NY og helt oppfrisket etter en...
You are as old as you feel …

You are as old as you feel …

You are as old as you feel … Du vil føle deg yngre og lettere! I en langtidsundersøkelse i et helseforsikringsselsakap deltok 2000 utøvere av Transcendental Meditasjon. De ble sammenlignet med en database på over 100.000 såkalte «normale» mennesker. Man fant at de som gjorde Transcendental Meditasjon gjennomsnittlig hadde 50 % mindre lidelser enn den vanlige befolkningen. “Jeg har oppdaget at eldre folk som mediterer holder seg livsglade og unge til sinns! De vennene jeg har som mediterer er mer tilstede i øyeblikket og følger bedre med på hva som foregår i samfunnet!” 87% lavere hjerte- og karlidelser Man målte de alle de vanligste lidelser som folk har over en periode på 5 år. Her er noen flere tall: Sykehusinnleggelser var redusert med 69 % Legebesøk med 74 % og Operasjoner med 76 %, Hjertekarlidelser med 87% Muskel- og skjelettlidelser med 67% Dersom en person har meditert regelmessig i 5 år vil det redusere aldringen med ca. 12 år. Immunsystemet styrkes og man blir ikke så lett...
Kreativitet er å … 

Kreativitet er å … 

“Kreativitet er å bruke sine ressurser på den best mulige måte i en gitt situasjon!” Tusenvis av kunstnere gjør det! Mange kunstnere verden over skryter av at Transcendental Meditasjon fører til klarere tenkning, bedre konsentrasjon og hukommelse og større kreativitet. Til og med din IQ kan forbedres gjennom regelmessig utøvelse! Her er noen kjendiser som har lært teknikken: John Lennon Steevie Wonder Oprah Winfrey Katie Perrie Deepak Chopra Marianne Williamson Sheryl Crow Luoice Hay Donovan Clint Eastwood Gretha Garbo Russel Brand Ellen deGeneres Mia Farrow Jane Fonda Merv Griffin Mick Jagger Peggy Lee Shirley MacLain Madonna Sting John Gray Her er en link til en oversikt lagt ut på Wikipedia over kjente folk som har lært Transcendental...