En visjon om fred …

fredsdue

“Mange tenker at fred i verden er en “søt” drøm som aldri kan gå i oppfyllelse! Men fred er innefor rekkevidde hvis vi bruker den kunnskapen vi har!”
— David Lynch

Fred for alle i verden

Det finnes over 60 pilotprosjekter i verden som viser en målbar nedgang i negative tendenser i samfunnet når større grupper mediterer sammen. Man har gjort objektive målinger og har sett nedgang i kriminalitet, trafikkulykker, mord, selvmord, branner, innbrudd, voldtekter m.m. i områder der større grupper gjør Transcendental Meditasjon sammen. Fordi enkeltpersonene i gruppen skaper hjernebølgekoherens — orden i EEG mønsteret i hjernen — og fordi de opplever indre fred og harmoni — skapes det en stor, vibrasjonsmessig, kollektiv bølge av fred og harmoni i området der de mediterer sammen. Dette positive feltet påvirker alle andre i området, selvom de ikke mediterer. Fred er med denne kunnskapen en mulighet! …