Måling av EEG i hjernen

EEG koherens

Når man gjør Transcendental Meditasjon ordnes hjernens elektriske funksjon — venstre og høyre hjernehalvdel og bakre og fremre deler av hjernen synkroniseres. Det blir rett og slett orden i topplokket. Dette fenomenet kalles hjernebølgekoherns — og er kanskje det mest spesielle fenomenet som skjer når man gjør denne tenkikken.

“Jeg har merket at jeg tenker mye klarere etter at jeg har meditert! Jeg ser ting i et større perspektiv og klarer å skille ut hva som er viktig og hva som ikke er viktig!”

Bedre bruk av hjernens ressurser

Man har funnet ut at orden i hjernens funksjon samsvarer med bedre bruk av hjernens ressurser. Jeg ser og hører at folk som lærer det rapporterer økt klarhet i sinnet, mer oversikt og overblikk i hverdagen. Forskning viser at konsentrasjonen øker, både langtids- og korttids hukommelsen bedres, man føler seg rett og slett bedre rent psykisk.
Det finnes forskning som viser at kreativiteten øker hos TM utøvere. Derfor er det særdeles mange kunstnere som har lært teknikken.

EEG og hjernebølger