Her får du svar på de vanligste spørsmålene om Transcendental Meditasjon!

Hva er Transcendental Meditasjon?

Transcendental Meditasjon er en enkel, mental teknikk som gir sinn og kropp dyp hvile. Hvilen som er målt å være dypere enn den dypeste søvn, løser effektivt opp stress og spenninger. Dette frigjør ditt iboende potensiale! Man utøver normalt teknikken 2 ganger 20 minutter daglig. Forskning viser at regelmessig utøvelse av Transcendental Meditasjon fører til bedre mental, fysisk og sosial helse. Folk opplever større ro og harmoni i hverdagen, bedre oversikt og klarhet i tankene og mer effektivitet i handlinger! Mer enn 500 vitenskapelige forskningsrapporter fra universiteter verden over viser at Transcendental Meditasjon har positive virkninger på alle livets områder. Man regner at mer enn 5 millioner mennesker verden over har lært Transcendental Meditasjon.

Hva betyr ordet transcendere?

Å transcendere betyr å gå bortenfor eller bakenfor. Det som er transcendentalt er abstrakt og bakenforliggende. Det er bortenfor den relative dimensjon. Når vi transcenderer overskrider vi det å tenke tanker. Vi går bortenfor tanken til dens utspring. Transcendental Meditasjon er en metode som gjør at vi kan ta en tanke og følge den tilbake til sitt utspring som er ren bevissthet — tankens kilde.

Hva er ren bevissthet?

Ren bevissthet er sinnets grunntilstand. Det er en tilstand beskrevet som indre, hvilefylt årvåkenhet eller ren væren — ren eksistens. Vi mennesker kjenner alle til de tre vanlige bevissthetstilstandene, våken bevissthet, drøm og søvn. Men underliggende eller bakenforliggende disse tre relative, foranderlige bevissthetstilstandene ligger sinnets enkleste tilstand — en tilstand av den absolutte indre våkenhet og tilstedeværelse men uten innhold — en slags “urtilstand” — selve tankens kilde, ren bevissthet! Erfaring av denne ubegrensede og åpne tilstanden gir en følelse av frihet, harmoni og helhet. Siden ren bevissthet er essensen eller kjernen av hva vi er — så føles erfaring av ren bevissthet som næring til hele mennesket, kropp, sinn og sjel. Uten denne forbindelsen til vårt dypeste indre, kan livet lett fortone seg som en ørkesløs vandring på overflaten … uten indre mening og dybde!

Hvor kommer Transcendental Meditasjon fra?

Transcendental Meditasjon kommer fra tidenes morgen, fra yogienes urgamle kunnskapstradisjon i Himalaya, fra den såkalte Vediske kunnskapstradisjonen som kalles Vedanta! Dette er en meditasjonsform som opp til 1960-tallet var totalt ukjent for verden. Det var en kunnskap vedlikeholdt av en mestertradisjon som hadde ført dette videre fra mester til elev gjennom generasjoner. På 1960-tallet kom den sjarmerende munken Maharish Mahesh Yogi bokstavelig talt vandrende ned fra hulene oppe i Himalaya. Tiden var moden for å bringe meditasjon ut til folk flest! Hans enkle budskap var: “The Kingdom of Heaven is Within!” Maharishi begynte å holde foredrag og lærte folk den enkle teknikken med utrolig gode resultater. Folk var i mange tilfeller vill av begeistring. Det dannet seg en stor gruppe rundt den unike yogien, og i løpet av over 50 år er dette nå blitt den mest utøvde og best utforskede meditasjonsteknikken i verden. Man regner at vel 5 millioner mennesker fra over 120 land, av alle nasjonaliteter, religioner og politiske bakgrunner har lært teknikken.

Hva er et mantra?

Selve ordet mantra er et ord fra Indias urspråk sanskrit. Ordet består av to stavelser: MAN og TRA. Man betyr sinn, og tra betyr verktøy. Oversatt sier vi at ordet mantra betyr mentalt verktøy. Et mantra brukes i Transcendental Meditasjon som et hjelpemiddel for å transcendere … Mantraene sies å komme fra tidenes morgen — og de har en positiv innvirkning på sinn og kropp med livsfremmende vibrasjoner. Mantraene har vært overført gjennom utallige generasjoner fra lærer til elev. Du får vite mer detaljer om mantraene og tradisjonen bak dem når du begynner på kurs i denne meditasjonen.
Når du lærer Transcendental Meditasjon er det ikke bare det at du får et mantra. Du får også lære hvordan du skal bruke mantraet ditt på den riktige måten. Dette er særdeles viktig for å få de gode resulatene som folk erfarer og forskningen viser. Alt dette må du få direkte fra en lærer.
Med andre ord: I Transcendental Meditasjon lærer du et mantra tilpasset deg — og så lærer du riktig bruk av mantraet! Du får nøye oppfølging og veiledning i metoden til du føler du er sikker på at du gjør det riktig og får det til.
Både måten du lærer det på og hva du lærer er viktige elementer for at du skal få de beste resultater i denne meditasjonen.

Er det vanskelig å lære?

NEI — Transcendental Meditasjon er meget lett å lære! Det er så lett at til og med barn ned i 5-års alderen kan lære det. Det krever ikke at du er flink til å konsentrere deg. Det krever heller ikke at du er “god” til å lære intellektuelle ting. Folk i alle aldre og med alle mulige bakgrunner har lært det med gode resultater.
Kurset er avlappende og det lærer deg i praksis hvordan du skal gjøre det riktig. Du trenger ikke ta notater. Du trenger ikke huske veldig godt. Bare kom som du er, og tingene vil skje av seg selv. Læreren og kursopplegget sørger for at alt går lett og enkelt.

Hvem lærer det?

Alle typer mennesker lærer dette. Kvinner og menn, unge og gamle, alle nasjonaliteter og hudfarger! Alle religioner! Å transcendere og oppleve sinnets grunntilstand, ren bevissthet er en universell ting som egentlig er en iboende egenskap i oss alle. Det er bare det at for mye stress har bygget seg opp i systemet, og dette hindrer klar erfaring av sinnets indre hvilefylte årvåkne bevissthet.

Er dette en religiøs teknikk?

Nei! Folk fra alle religiøse bakgrunner har lært denne teknikken, hinduer, jøder, kristne, muslimer … Prester mediterer! Munker mediterer! Alle påstår hardnakket at det ikke har noe med deres religion å gjøre! Transcendental Meditasjon er en teknikk som er universelt anvendbar og som ikke innbefatter at man må slutte seg til noen religion eller tro på noe som helst!

Hva kan jeg få ut av å meditere?

Det folk flest opplever først er den dype hvilen og hvor oppfrisket og klar de føler seg etter meditasjonen. Noen får sove bedre. Andre får bedre konsentrasjon og merker at de kan yte bedre både på hjemmebane og på jobb. Virkningene viser seg over et vidt spekter. Vi er så forskjellige — og derfor vil vi oppleve dette på vår egen individuelle måte. Vi får oftest det vi mest trenger. En sinnatagg kan bli mindre sint. En stresset og engstelig person blir mer rolig … osv..
De mer enn 500 vitenskapelige rapportene viser virkninger på sinn, kropp og atferd. Her er noen dokumenterte effekter: Forbedret selvbilde og selvsikkerhet, bedre konsentrasjon, langtids – og korttidshukommelse, høyere IQ , økt kreativitet og generell mental yteevne, reduksjon av depresjon og angst, bedre søvn, bedret immunsystem og en foryngende effekt, reduksjon av hjerte- og karlidelser, mindre muskel – og skjelett lidelser, bedre sosiale relasjoner i familien og på arbeidsplassen, og mye mer.
Hvordan den enkelte reagerer spesifikt er vanskelig å forutsi. Men de fleste opplever å få bedre livskvalitet og føler at de får mer ut av livet med meditasjon.

Utvikler man høyere bevissthet med denne meditasjonen?

Ja, over tid utvikler Transcendental Meditasjon høyere bevissthet. Man blir mer og mer tilstede i øyeblikket. Man blir mer og mer klar over hvem man egentlig er. Man begynner å kunne observere egne mønstre og egen personlighet på godt og ondt. Man kan begynne å arbeide seg gjennom dypere lag av personligheten og neutralisere stress og fordommer som kanskje har ligget og plaget i årevis. Mindreverdighet, sorg, skam og skyldfølelse kan løses opp. Dysfunksjonalitet helbredes. Gradvis, over tid slipes “diamanten”. Man blir et mer “kultivert” som menneske.
Det er mulig for mennekset å bli lettet for den tunge børen som stress og dysfunksjonalitet representerer. Flere og flere mennesker verden over våkner nå opp til høyere bevissthet. Innen det internasjonale meditasjonsmiljøet kalles dette fenomenet ofte embodied enlightenment eller legemliggjort opplysthet.
Dette er en urgammel kunnskap som har sin rot i de gamle yogienes visdom. Det er klart at det finnes flere høyere bevissthetstilstander. Bevissthetsutvikling er et stort tema som behandles i mer detalj på kurset.

Hva er forskjellen på Transcendental Meditasjon og andre meditasjonsformer?

For folk flest kan begrepet meditasjon bety så mangt. Det kan være alt fra en ledet visualisering til en tur i i fjell og mark, eller fra å ligge og lytte til en fin avslappende “meditasjonsmusikk” til å danse rundt et bål en natt under fullmåne! Men Dr. Fred Travis som er en av verdens framste eksperter på dette tema, forklarer at man innen faglitteratur og forskning hovedsakelig snakker om 3 typer, kategorier eller prinsipper innen meditasjonsverden. Han kaller dem:
FOKUSERT OPPMERKSOMHET — på engelsk “Focused Attention”, definert av A. Lutz i hans artikkel Meditation and the Neuroscience of Consciousness.
ÅPEN FOKUSERING — på engelsk “Open Focusing”, definert av Grossman
AUTOMATISK SELVTRANSCENDERING — på engelsk “Automatic Self Transcending”, definert og beskrevet av forskerne Travis og Shear, 2010.
FOKUSERT OPPMERKSOMHET går i retning av konsentrasjon. Her velger man å fokusere på EN ting, f.eks et ord eller et valgt objekt. Man kan f.eks ha full fokus på pusten, en flamme i tredje øye, et ord eller et punkt inne i hjernen. Eksempler på fokusert oppmerksomhet er f.eks. Zen meditasjon eller Vipassana meditasjon.
ÅPEN FOKUSERING kan best beskrives som åpen tilstedeværelse. Det er en slags “overvåkning” eller nøytral observasjon av det som skjer i bevisstheten, f.eks. pusten, tankene, følelsene eller kroppsfornemmelsene. Å bevitne eller observere det som skjer i bevisstheten er selve essensen av denne kategorien teknikker. Det gjøres med en åpen ikke fordømmende holdning. Man evaluerer ikke! Man fordømmer ikke! Man lar ting gli forbi … Mindfulness er et eksempel på denne typen meditasjon!
AUTOMATISK SELVTRANSCENDENS er prinsippet Transcendental Meditasjon bygger på. Teknikken er automatisk og uanstrengt. Man bruker en mental impuls som blir mindre og mindre inn til den forsvinner, og man har transcendert impulsen. Transcendens er et ord som beskriver det å overskride noe, og i dette tilfellet overskrider man naturlig sinnets aktivitet og “faller inn i” sinnets grunntilstand REN BEVISSTHET. Denne tilstanden er bakeforliggende alle relative eller foranderlige tilstander. I realiteten er ren bevissthet alltid tilstede, men blokkeringer i sinn og kropp overskygger vår direkte erfaring av denne tilstanden.
Utøvere av Transcendental Meditasjon beskriver erfaringen som indre, hvilefylt årvåkenheten.
Enhver meditasjonsteknikk som overskrider seg selv og er fullstendig automatisk vil føre til transcendens. Teknikken MÅ være fullstendig automatisk slik at personen ikke blir “opphengt” i tanker. Hvordan man gjør dette lærer man på et kurs i Transcendental Meditasjon.

Hva er forskjellen på å gjøre yoga og Transcendental Meditasjon?

Selve ordet yoga betyr enhet. Yoga har et potensiale til å utvikle en opphøyd tilstand av fysisk “perfeksjon” — av enhet mellom kropp, sinn og omgivelser. Gjennom kroppslig disiplin — de såkalte yogaposisjoner eller asanas, pusteøvelser eller pranayama og andre former for renselse, kan prosessen kulminere i det opplyste mennesket. Slik sett er det høyeste målet med yoga det samme som med Transcendental Meditasjon, nemlig å utvikle høyere bevissthet. Forskjellen er at i yoga bruker man KROPPEN som middel, mens i meditasjon bruker man BEVISSTHETEN.
Siden bevisstheten er mer fundamental enn kroppen, kan veien gjennom bevisstheten være lettere enn gjennom kroppen. Men det ene utelukker absolutt ikke det andre. Yoga og meditasjon utfyller hverandre og det ultimate er en kombinasjon av begge. Mange mediterende gjør daglig et sett yoga på ca. 15-20 minutter, en pusteøvelse og så dyp effektiv meditasjon. Yogaen løser opp grovere stress i kroppen og styrker alle kroppens funksjoner, sirkulasjon, muskulatur, ledd, indre organer, osv.. Med pusteøvelsen roer man sinnet ytterligere ned. Og så avslutter man med en dyp livgivende meditasjon! Alt dette kan du lære hos oss.

Hva er forskjellen på Mindfulness og Transcendental Meditasjon

Dette er et spørsmål som går mye igjen i disse dager siden Mindfulness en periode nå har vært en “fad” — noe “nytt” som “alle” gjør … noe som selvsagt ikke er tilfelle, men det kan føles slik etter medienes dekning av fenomenet.
Her er 4 forskjeller mellom de to tilnærmingene:
De kommer fra forskjellige tradisjoner.
De praktiseres på forskjellig måte.
De gir forskjellige virkninger på hjernen.
De læres på forskjellig måte.
Transcendental Meditasjon kommer fra den Vediske kunnskapstradisjonen og ble introdusert til vår tid på 60-tallet av yogien Maharishi Mahesh Yogi. Mindfulness kommer fra den Buddhistiske kunskapstradisjonen som ble popularisert i Vesten av Jon Kabat-Zinn.
Transendental Meditasjon beskrives som en enkel og uanstrengt teknikk som ikke involverer kontemplasjon eller konsentrasjon. Man bruker et mantra som verktøy for å tillate sinnet å slå seg til ro og til slutt transcendere eller gå bortenfor tankeaktivititet.
Mindfulness involverer at man trener sinnet opp til å være tilstede i øyeblikket. Det betyr vanligvis i praksis at man sitter og holder ved like oppmerksomheten på det som skjer inne i bevisstheten. Man kan f.eks. fokusere oppmerksomheten på hvordan man puster, eller på fysiske fornemmelser i kroppen, eller tanker og/eller følelser under meditasjonen. Dette fenomenet kaller man ofte “open monitoring” — eller åpen overvåking!
Så her ser vi at hovedforskjellen mellom de to er at målet i Mindfulness er å trene oppmerksomheten opp til å være tilstede i øyeblikket, mens med Transcendental Meditasjon er målet å transcendere tanker i seg selv, og erfare en tilstand av ren bevissthet hvor man er bevisst, men uten noe objekt eller tanke i bevisstheten.
De subjektive erfaringene som de to forskjellige meditasjonsformene skaper er klart reflektert i nevrofysiologiske målinger. Under utøvelsen av Transcendental Meditasjon har man funnet at det aktiviserer hjernens “default mode network” — nettverk i standard, opprinnelig eller orginal modus — altså den naturlige, opprinnelige eller rene hviletilstanden i hjernen. Med andre ord: Transcendental Meditasjon er en metode som “nullstiller” hjernens funksjonsmåte, slik at den får absolutt hvile til å regenerere seg selv på den “riktige” måten. Under Mindfulness meditasjon deaktiveres default mode network.
I tillegg kommer at EEG signaturene eller hjernebølgemønsteret under de to tilnærmingene er forskjellig. Transcendental Meditasjon skaper typisk alfabølger og mindfulness skaper typisk thetabølger. Alfabølger assosieres med avslappelse, og thetabølger assosieres med det å være klar eller åpen for å motta innkommende signaler. Altså en slags mobilisert tilstand!
Og så til slutt: De to formene for meditsajon læres på forskjellig måte. Med Transcendental Meditasjon må man ha en kvalifisert lærer som har skikkelig trening i å undervise i dette. Undervisningen er standardisert. Med Mindfulness kan man lære teknikkene på forskjellige måter, og det foreligger en god del variasjon i hvordan man tolker at dette skal praktiseres. En god måte å lære det på er å ta et 8 ukers kurs på Mindfulness-Based Stress Reduction utviklet av Kabat-Zinn. Men man kan også lære dette fra et utall hjemmesider der ute, bøker eller artikler.
De ultimate målene ved å utøve hver teknikk er også forskjellig.
Med Transcendental Meditasjon kan resultatet over tid bli at man utvikler en tilstand som kalles kosmisk bevissthet. Kosmisk bevissthet er definert som en tilstand der ren bevissthet eller indre, våken oppmerksomhet alltid er tilstede selv i aktivitet. Man opplever seg selv som universell og allestedsnærværende. Ens identitet endres fra å være den gamle, begrensede ego-identiteten til å bli kosmisk. Man mister ikke sin personlighet, men man er 100 % klar over sin dypeste natur som er ren bevissthet. Med Mindfulness er det ultimate målet å alltid være i øyeblikket med større klarhet og fokus.
Det er ganske interessant å notere seg at en tilfeldig randomisert undersøkelse fant at selvom målet med Transcendental Meditasjon IKKE er å kultivere erfaringen av å være tilstede i øyeblikket slik man etterstreber i Mindfulness — så øket akkurat denne erfaringen hos utøvere av Transcendental Meditasjon etter bare 3 måneders regelmessig praksis.