Hva er transcendental bevissthet?

Hva er transcendental bevissthet?

Ja, hva er egentlig transcendental bevissthet?

Transcendental bevissthet er den enkleste erfarbare mentale tilstand et menneske kan ha. Bevisstheten opplever seg selv på sitt absolutt mest stille nivå. Det er det minst eksisterte nivå av bevissthet. Noen kaller det en urkraft. Andre føler det er som å gå til sin indre kilde eller å kontakte sitt egentlige selv. Kjært barn har mange navn. Mange beskriver selve opplevelsen med ordene “indre hvilefylt årvåkenhet”. En deilig, dyp hvile som er en kilde til uendelig energi, kreativitet og meningsfylthet i livet.

Vanskelig å beskrive …

En unik tilstand av "indre hvileylt årvåkenhet"

Transcendental Meditasjon
Her sitter hun og mediterer. De fleste som gjør Transcendental Meditasjon opplever en tilstand som de beskriver som "indre hvilefylt årvåkenhet".

Erfaringen av transcendental bevissthet i seg selv vanskelig å beskrive til en som ikke har erfart det. Det føles like vanskelig som å beskrive smaken av et jordbær til noen som aldri hadde smakt det før. Et jordbær er syrlig og søtt, ja — men du kan kun oppleve smaken ved å faktisk ta en bit og prøve det ut. 

På engelsk sier man: “The proof lies in eating the pudding!” Du må rett og slett “smake” det selv …

Transcendental bevissthet = ren bevissthet

REN BEVISSTHET
Transcendental bevissthet har egentlig ingen attributter. Derfor kalles tilstanden REN BEVISSTHET.

Selve tilstanden transcendental bevissthet har i sin rene form ingen attributter. Derfor kalles den også ren bevissthet. Det er en grunntilstand som aldri endrer seg, og som er underliggende de 3 vanlige relative tilstandene søvn, drøm og våken bevissthet. 

Å transcendere betyr å gå bortenfor eller bakenfor. Det man transcenderer eller går bortenfor er tankeaktivitet. Man overskrider altså det å tenke tanker. Man erfarer selve bevisstheten i seg selv, uten innhold.  

Yogienes beskrivelser av det transcendentale

Yogiene har har beskrevet det transcendentale som det bakenforliggende usynlige feltet som gjennomstrømmer alt i den relative skapelsen. De har kalt det, det absolutte, det uendelige, det udødelige, det allestedsnærværende, kilden til alt, osv.. De har gjennom tusener av år hevdet at dette bakenforliggende, abstrakte feltet er identisk med transcendental bevissthet. Det er en fullstendig subjektiv erfaring hvor man kan føle seg ett med alt i skapelsen. Man kan nok forstå hva det er intellektuelt før man erfarer det — men verdien og effekten av det ligger i å oppleve tilstanden direkte. Helst daglig … 

Erfaringene rundt det å transcendere varierer … 

Det man absolutt kan beskrive er hvordan man føler seg når man er i tilstanden eller i nærheten av den. Desto dypere man går i meditasjonen, desto mer indre lykke kan man føle. Ikke alle, men mange opplever bliss eller lykke, velbehag, harmoni, helhet, tilhørighet og klarhet sammen med dyp hvile og årvåkenhet under meditasjonen. Disse opplevelsene er virkningene av å være nær-, eller i ren bevissthet. Men man kan altså ikke beskrive selve bevisstheten i seg selv. Den rene bevisstheten er det man erfarer det hele med. Tilstanden er i seg selv usynlig. Den er bortenfor ord og tanker fordi man har transcendert det å tenke. Man har transcendert intellekt, ego og følelser. Det betyr at man har gått bortenfor det å tenke tanker.   

  • Et grunnkurs i Transcendental Meditasjon gir deg detaljerte forklaringer på hva du erfarer og hvorfor. Dersom du har prøvd andre metoder og føler at du egentlig ikke har fått de forventede resultatene, kan dette være et alternativ. MODUL I av kurset i Transcendental Meditasjon gir detaljert informasjon om hva du kan forvente. 

Men hvordan kan jeg vite noe når jeg ikke tenker tanker?

Det opplyste mennesket

 Dette spørsmålet stiller folk meg ofte! Når jeg underviser pleier jeg å forklare at ren bevissthet er selve «beholderen» man bruker å tenke med. For de fleste er denne «beholderen» vanskelig å «få fatt i». Det er fordi den er så abstrakt. Den er implisitt. Og vi tar den for gitt. 

Bevissthet om å være bevisst

Tilstanden av ren bevissthet er sitt eget bevis. Det er bevissthet om at man er bevisst —  uten tanker, i en tilstand av ren eksistens. For en som ikke har opplevd dette lyder fenomenet muligens gresk. Det er rett og slett vanskelig å forstå! En av årsakene til dette er at de fleste identifiserer bevisstheten sin med tanker, altså innholdet i bevisstheten. Man kan si at bevisstheten er overskygget av tanker. Man skiller altså ikke bevisstheten fra tankene. Det er tilnærmet umulig å «fatte» hva ren bevissthet er med tankene. Det må erfares direkte. Ren bevissthet er i seg selv uten «vanlig» innhold. Ren bevissthet er på en måte transparent eller gjennomsiktig. Man får ikke øye på den. Det er også derfor som nevnt før at den vanligste betegnelsen for tilstanden er ren bevissthet.

Høyere bevissthet og "witnessing" …

Etter hvert som man mediterer over tid (transcenderer tankeaktivitet) blir man mer og mer vant til å oppleve tilstanden direkte, ikke bare under meditasjonen, men også utenfor meditasjonen. Siden den dype hvilen har løst opp stress, føler man seg rolig og harmonisk. Man har komme inn i en flyt sone. Dette varer lenger og lenger tid etter selve meditasjonen. Med regelmessig meditasjon «trener» man bevisstheten til å være rolig og harmonisk. Man kan være klar over tilstanden av absolutt ro, (altså ren bevissthet), samtidig som man tenker og er i aktivitet. Man kan føle at tenkningen og aktiviteten går så lett, er så uanstrengt og harmonisk at man ikke føler man gjør noe i det hele tatt. Man blir på en måte et «vitne» til det som skjer. Dette er et kjent fenomen som kalles «witnessing». At man blir mer og mer klar over at man er klar over det som skjer. Dette er begynnelsen på utvikling av høyere bevissthet. 

Witnessing Buddha
Under utøvelsen av Transcendental Meditasjon opplever man over tid flere og flere glimt av ren bevissthet. Etter hvert blir man vant til å "operere" i denne rene bevisstheten og man blir da klar over det at man er bevisst at man er bevisst. Dette fenomenet kalles "witnessing".

I klartekst betyr det at man blir mer bevisst sine egne tanker og følelser og handlinger. Man kan ta seg selv på fersken og stoppe vanemessige negative tanker. Man blir rett og slett klarere. Mer våken! Etter hvert vil dette føre til at man kjenner sin indre verden av tanker og fordommer, og kan begynne å bearbeide dysfunksjonelle sider ved sin personlighet. Mentale vrangforestillinger som ofte stammer fra tidlige faser i livet, er en av rot-årsakene til lidelse og mangel på lykke. Dette vil jeg komme tilbake til i et senere innlegg.  

Å "oppdage" og oppleve ren bevissthet

Med Transcendental Meditasjon får man en metode og en innsikt som gjør at man lett og naturlig kan «oppdage» og oppleve ren bevissthet direkte. Man kan begynne å erfare dette bevisst i små doser. Og … ikke minst kan man begynne å nyte virkningene av meditasjonen i hverdagens gjøremål. Etter hvert blir man mer og mer vant til tilstanden. Dette er den spede begynnelsen på veien mot høyere bevissthet. 

Nervesystemet, ja hele fysiologien inkludert hjernen kan oppretteholde ro og flyt. Man begynner å fungere i den tilstanden av ro og harmoni. Da har man begynt på den spennende reisen med å utvikle det vi kaller høyere bevissthet» …

Sinnets mest stille nivå

Under utøvelsen av meditasjonen roer sinnet seg ned til sitt mest stille nivå. Siden sinn og kropp er intimt forbundet gir dette en dyp fysisk hvile. Forskningen oppdaget allerede på tidlig 70-tallet en signifikant reduksjon i pusteinntak med miniatyrisk inn- og utpust, reduksjon i blodlaktat og signifikant økning av galvanisk hudmotstand. Man gjorde også de første undersøkelsene av EEG mønsteret hos de mediterende. 

I dag foreligger det et sted mellom 500 og 700 verifiserte vitenskapelige rapporter om de mange virkningene av teknikken Transcendental Meditasjon. 

Forskning ved UCLA og Harvard Medical School

Vitenskapelig forskning
Forskning på virkningene av Transcendental Meditasjon ble utført allerede mellom 1970 og 1972 ved UCLA og Harward Medical School, og resultatene ble publisert i de respekterte journalene Science, American Journal of Psychology og Scientific American.

Den første forskningen på transcendental meditasjon ble utført ved de prestisjetunge universitetene UCLA og Harvard Medical Schools. Resultatene ble publisert mellom 1970 til 1972 i de respekterte journalene Science, American Journal of Physiology, og Scientific American. Disse første pilot-studiene viste at transcendental meditasjon produserte en unik sinn-kropptilstand som man da for første gang i vesten beskrev som «hvilefylt, indre, årvåkenhet» 

Dr. Keith Wallace, en av verdens fremste EEG spesialister

Hjernen er som en elv, plastisk og lett bevegelig — ikke som en klump med fast materie slik man trodde i tidligere tider.
Dr. Robert Keith Wallace
Dr. Robert Keith Wallace
Professor, forsker og forfatter

Det var den forutseende pioneren og forskeren Dr. Keith Wallace som stod for disse første vitenskapelige funnene. Resultatene ledet ham til å foreslå at man her hadde å gjøre med en fjerde bevissthetstilstand – ren bevissthet, eller transcendental bevissthet. De objektive målingene viste tydelig at denne tilstanden var markant forskjellig fra vanlig våken bevissthet, søvn og drøm. 

I løpet av de siste 50 årene har utallige forskere bekreftet og utvidet denne forståelsen. Man forsker i dag verden over intenst på hjernens EEG og på det nye fenomenet plastisitet ved forskjellige aktiviteter.  

A Scientist's Journey to Happiness, Health and Peace
Forskeren Robert Keith Wallace, PhD er en av verdens fremste spesialister på EEG og meditasjon. Han har vært en pioner på dette fagområdet. Link til hans bok over.

Ja — det finnes en fjerde bevissthetstilstand!

Hjernebølger
Her ser du en oversikt over de forskjellige typene hjernebølger man kan måle under de forskjellige bevissthetstilstandene.

Vår egen vestlige forskning bekreftet altså allerede på tidlig 70-tallet at transcendental, ren bevissthet er en fjerde bevissthetstilstand som er både subjektivt og objektivt forskjellig fra de tre «vanlige bevissthetstilstandene, våken bevissthet, drøm og søvn. 

Ved å måle forandringer i hjernebølgemønsteret — EEG, pustefrekvens og andre fysiske variabler identifiserte man altså for mer enn 50 år siden   ren, transcendental bevissthet som en helt spesifikk bevissthetstilstand. Man fant ut at selv om kroppen var i en dyp hviletilstand, var bevisstheten årvåken og ikke døsig, noe som indikeres ved øket alpha-bølgeaktivitet i hjernens EEG. Den gangen var dette revolusjonerende hos oss her i vest. Uten moderne forskning hadde man imidlertid i østen visst om denne tilstanden i årtusener. I Upanishadene, en del av de urgamle Vediske skriftene fra Himalaya som er mange tusen år gamle, kalte man denne tilstanden Turiya som betyr den fjerde. I våre dager er dette nærmest et faktum, og helsevirkningene av å meditere er allment akseptert, ikke bare av naturmedisinere, men også av skolemedisinen.  

Vann roten og nyt fruktene

Leksjon 2 — 7 trinns gratis intro TM
Her vanner hun blomstene sine og kan nyte skjønnheten på terassen. Bildet er fra leksjon 2 i 7-trinns GRATIS intro til Transcendental Meditasjon. Klikk på bildet, og kom i gang med første MODUL av kurset i Transcendental Meditasjon.

Når du vanner roten på et tre blomstrer alle deler av treet, bladene, blomstene og fruktene næres. På samme måten vil regelmessig meditasjon være som å vanne våre røtter eller gå til kilden — det vil nære alle aspekter av livet — sinn, kropp og sjel. Fordi man går til det dypeste lag av bevisstheten hvor man finner maksimum energi, kreativitet og intelligens, vil sinnet naturlig uttrykke mer av disse kvaliteten når man kommer ut av meditasjonen. Man føler seg mindre trøtt og stresset, og nyter øket klarhet og effektivitet innen alle livets områder.