«Coaching gjør at du blir mer forankret i deg selv, du blir mer autentisk!

Når du er mer autentisk får du det bedre med deg selv!  

Da får du det bedre med andre også! Du takler livet bedre!»

 


Coaching løser problemer

I lifeCoaching tar vi i bruk forskjellige metoder med samtalen som fundament. Du blir ledet gjennom en prosess hvor du blir mer og mer bevisst hvem og hvordan du er, og hva du ønsker! Dine mønstre blir tydeligere, og du ser hva som tjener deg og hva som hindrer eller hemmer deg. Parallelt med at du får en dypere innsikt i deg selv, blir du holdt ansvarlig for å finne en praktisk struktur for det du vil gjennomføre. Og for at du får det gjort! Det gir en god følelse…

Veiledende pris pr. time NOK 950,- 


Den gode dybdesamtalen skaper positive endringer!

Coaching hjelper deg å finne postitive løsninger og veien videre

Dine temaer kan være

 1. — Å finne din personlig autoritet og sette grenser
 2. — Å få et bedre selvbilde
 3. — Å gi slipp på kontroll
 4. — Å være tydelig i kommunikasjon
 5. — Å våge å ta konflikter
 6. — Å finne en god struktur i det daglige
 7. — Å gå fra tanke til handling
 8. — Å ta styring i større grad
 9. — Å strekke deg mot viktige mål
 10. — Å bidra lokalt eller globalt
 11. — Dypere personlig/åndelig utvikling