Eldre par som jogger

You are as old as you feel …

Du vil føle deg yngre og lettere! I en langtidsundersøkelse i et helseforsikringsselsakap deltok 2000 utøvere av Transcendental Meditasjon. De ble sammenlignet med en database på over 100.000 såkalte «normale» mennesker. Man fant at de som gjorde Transcendental Meditasjon gjennomsnittlig hadde 50 % mindre lidelser enn den vanlige befolkningen.

Jeg har oppdaget at eldre folk som mediterer holder seg livsglade og unge til sinns!

De vennene jeg har som mediterer er mer tilstede i øyeblikket og følger bedre med på hva som foregår i samfunnet!”

87% lavere hjerte- og karlidelser

Man målte de alle de vanligste lidelser som folk har over en periode på 5 år.

Her er noen flere tall:

  • Sykehusinnleggelser var redusert med 69 %
  • Legebesøk med 74 % og
  • Operasjoner med 76 %,
  • Hjertekarlidelser med 87%
  • Muskel- og skjelettlidelser med 67%

Dersom en person har meditert regelmessig i 5 år vil det redusere aldringen med ca. 12 år. Immunsystemet styrkes og man blir ikke så lett syk.

Hjerte og karhelse