Gyllen dame mediterer brukt på hjemmesiden

Du lærer å stresse ned!

Med Transcendental Meditasjon lærer du virkelig å stresse ned! Du sitter 2 ganger 20 minutter daglig i en behagelig stol, følger noen enkle instruksjoner — og vips … så opplever du en deilig, dyp forfriskende hvile og et naturlig velvære. Stress og spenninger renner av deg og du vil oppleve mer overskudd, energi og glede i livet.

“Man skyller bort rusk og rask og får overblikk!  Alt blir så mye lettere med de små hvilepausene!” … “Jeg er så glad for at jeg lærte dette!

Det har blitt en uvurderlig del av mitt liv!”

“Hvilefylt årvåkenhet”

Som sagt: Du sitter behagelig i en stol, og så følger du helt enkelt de instruksjonene du får av din lærer. Du får et mantra som er tilpasset deg, og så får du lære hvordan det skal brukes på riktig måte. Når du gjør det riktig, så vil sinnet bevege seg innover mot dypere og dypere hviletilstand til du til slutt transcenderer… og erfarer en dyp, indre, deilig stillhet. Mediterende beskriver det som hvilefylt, indre årvåkenhet.

Mann sitter og mediterer

Transcendental bevissthet

På fagspråket kalles det ren bevissthet eller transcendental bevissthet … dette er sinnets grunntilstand. Mange kaller det også kilden. Det er den enkleste mentale tilstand man kan erfare — bare ren bevissthet som er seg selv bevisst. En herlig indre følelse av ro og hvile faller over deg, og du føler du er uendeligheten selv. Du får en indre ro og harmoni som du kan ta med deg ut i din daglige aktivitet.

Hun mediterer i solnedgang

“Jeg opplever en utrolig deilig hvile under meditasjonen!

Jeg føler meg som NY og helt oppfrisket etter en meditasjon!

Jeg ser ting klarere og føler meg mer harmonisk!”