Alle vet hvordan der er å være stresset — men …

Ikke alle kjenner til hva det vil si å oppleve den dypeste hvilen du kan tenke deg!

Stress er i dag nesten blitt et forslitt begrep! Man bruker det til å beskrive alt som er ubehagelig. Folk blir stresset av «tidsklemma». Jobb og familie krever sitt! Nesten alt kan potensielt stresse folk. Når det gjelder Transcendental Meditasjon defineres stress mye mer eksakt som ubalanser som har akkumulert seg i sinn, kropp og sjel over tid.

Stress er altså sluttresultatet av overbelastninger som har skjedd over tid.

«Det er noe spesielt ved den hvilen!»

Dyp hvile er naturens måte å løse opp stress, men det viser seg at nattens søvn ikke er nok for å fjerne dagens trøtthet og spenninger. Den godt dokumenterte hvilen man får gjennom Transcendental Meditasjon fjerner dypereliggende stress og balanserer sinn, kropp og sjel. Puls og pust reduseres. Blodtrykket normaliseres. Galvanisk hudmotstand går opp, noe som er et mål på at den parasympatiske delen av det autonome nervesystemet roer seg ned. Målinger av EEG viser at dypere lag av hjernen slapper av … Systemet «nullstiller seg» på en måte og laster opp «den riktige» måten å fungere på! Ofte hører vi lærere utsagn som det følgende:

«Jeg har aldri opplevd en så dyp og deilig hvile i våken tilstand før!