Category: Inspirasjon

BLOG

Transcendenta Meditasjon

En gameCHANGER i livet ditt!

Dyp indre hvile … 

Meditasjon reduserer stress og gir dyp hvile og løser opp stress. Det hjelper mot søvnløshet.

I denne bloggen finner du stoff som relaterer til meditasjon. Her kan du lese om alt fra hvordan meditasjon utvikler bevisstheten og bedrer din livskompetanse, til de vanlige utfordringene som det moderne stressede mennesket opplever — slik som uro, stress, søvnproblemer, depresjon osv.. Vi håper du finner noe som interesserer deg! 

Buddhas fire edle sannheter

Buddhas 4 edle sannheter

Visdommen i Buddhas 4 edle sannheter Det ligger en grunnleggende visdom innbakt i Buddhas 4 edle sannheter. Hans lære kan være nyttig for alle mennesker.

Read More »
Hvordan meditasjon kan hjelpe hvis du er arbeidsledig

Er du arbeidsledig? Her er 7 ting meditasjon kan hjelpe deg med …

I denne bloggen finner du ut hvordan Transcendental Meditasjon kan hjelpe deg å komme ut av arbeidsledighet gjennom å bruke meditasjonen aktivt. Forskning og erfaring viser at du vil få mer mental klarhet, mer energi og overskudd, økt konsentrasjon og mental yteevne, du vil få overskudd til å lage gode rutiner for deg selv, du vil utvikle deg sosialt og ble bedre i menneskelige relasjoner. Ikke minst vil du høyst sannsynlig få nytt mot til å ta fatt på endringsprosessen du står overfor. Dette kan gi deg en boost i forhold til din situasjon som arbeidsledig.

Read More »

David Lynch og «Quiet Time»

University of Chicago Crime Lab har i løpet av det siste året satt i gang et flerårig prosjekt hvor man skal måle effekten av Transcendental Meditasjon og det såkalte «quiet time» programmet på 6800 elever hvorav halvparten, tilfeldig utvalgte elever skal lære Transcendental Meditasjon og kontrollgruppen skal gjøre andre lignende «quiet time» aktiviteter. Dette er et av de største vitenskapelige prosjektene gjort på virkningene av meditasjon på skoleelever noen gang. Rundt en halv million skoleelever i problemområder har fått lære teknikken gjennom David Lynch Foundation med mange positive resultater.

Read More »