Buddhas 4 edle sannheter

Buddhas 4 edle sannheter

Visdommen i
Buddhas 4 edle sannheter

Det ligger en grunnleggende visdom innbakt i Buddhas 4 edle sannheter. Hans lære kan være nyttig for alle mennesker. Uansett hvilken type meditasjon man utøver kan hans 4 edle sannheter virke som en moralsk rettesnor for alle!

Den opplyste Buddha på fullmåne

De 4 edle sannheter i et nøtteskall

 1.  Livet er utfordrende For ALLE mennesker. Våre fysiske kropper, våre relasjoner til andre, våre omstendigheter … alt dette er skjørt og utsatt for endring hele tiden. Vi prøver hele tiden å tilpasse oss.
 2.  Årsaken til vår lidelse er sinnets kamp for å respondere på alle utfordringene vi utsettes for. 
 3.  Enden på lidelsen er ikke-kamp. Fred i sinnet er en mulighet. 
 4.  Programmet for å fjerne lidelse er Den åttedelte edle (middel-) veien. 

Buddha sin vei …

Buddha som mediterer.

Før BUDDHA satt seg under det berømte Bodhitreet og fant sin egen indre sannhet gjennomgikk han mange års lidelse … Han hadde vært den lykkelige prinsen Siddharta og hadde levd i luksus og overflod skjermet for all elendighet. På noen turer utenfor palasset oppdaget han menneskenes lidelse. De var syke, de døde og de opplevde alle former for lidelse. Dette gjorde dypt inntrykk på den unge Siddharta. Besjelet av et dypt ønske om å finne løsninger for menneskeheten forlot han all rikdommen og begav han seg ut i verden for å finne en vei som kunne hjelpe. Han søkte forskjellige mestre, men fant ikke svarene fra dem. Hans intense søken etter en løsning endte opp i en lengre periode med askese hvor han nesten sultet i hjel. I følge historien så en uskyldig jente den nesten døde munken og gav ham en bolle ris. Da kom han til fornuft. Han forstod at det ikke nyttet å sulte seg til døde, og tok til seg litt mat. Han satte seg under Bodhitreet og begynte på den siste etappen for å finne den endelige sannheten ut fra sitt eget indre, og sitt eget SELV. Han fant «De fire edle sannheter» og «Den åttedelte edle (middel-) veien». I resten av sin levetid på ca. 40 år underviste han og skrev ned sine innsikter. 

De fire edle sannheter

1 Dukkah

LIDELSE

Livet involverer lidelse sa Buddha. Lidelse i mer tydelige eller mer subtile former og uttrykk. Selv når ting går bra og alt føles OK, så har vi mennesker en tendens til å føle en understrøm av uro, engstelse eller usikkerhet inne i oss.

Buddha gikk veldig langt og sa at alt i vår eksistens er dukkha eller lidelse. Ordet dukkha kan oversettes som lidelse, smerte, pine eller misfornøydhet.

Buddha sin innsikt var at vi opplever kamp i livet, og at vi ikke finner ikke varig lykke eller tilfredstillelse i noe som vi opplever på det ytre plan. Dette er våre livs mest fundamentale problem og utfordring. 

2 Samudaya

ÅRSAKEN TIL LIDELSE

Buddha sa at årsaken til lidelse er feilaktige holdninger eller en feil forståelse av virkeligheten. Han mente at den dypeste årsaken var uvitenhet. Vi lider fordi vi har en grunnleggende uvitenhet og vrangforestilling om at vi er separate, uavhengige, konkrete «jeg» eller adskilte personer. Den smertefulle og fåfengte kampen vi må gjennom for å vedlikeholde og opprettholde illusjonen om det separate egoet kalles samsara — eller med andre ord «sirkel eksistens».  

Vrangforestillingene fører til grådighet, fiendtlighet, arroganse og misunnelse, som også kalles «sinnsgiftene». Vi lengter etter ting vi føler vi ikke har (grasping + wanting), og motsetter oss ting vi IKKE vil ha.
Her beskrives også den naturlige tendensen vi har til å klandre andre eller ting utenfor oss selv for de vanskelighetene vi opplever. Dette gjør at vi hele tiden kommer på kant med livet vi lever.

3 Nirodha

SLUTTEN PÅ LIDELSE

Den gode nyheten er at sløret av uvitenhet og vrangforestillinger er tidsbegrenset og kan derfor fjernes. Vrangforestillingene (alle de feile tolkningene og overbevisningene) er som skyer på himmelen som dekker over solens stråler. Solens stråler er et bilde på vår opplyste indre natur som alltid er tilstede om vi vet det eller ikke. Derfor kan lidelsen ta en slutt, vrangforestillingene kan renses ut og fjernes, og den underliggende rene bevisstheten kan bli tilgjengelig for oss.

Når vi slutter å klamre oss til eller motsette oss ting, stopper lidelsen sier Buddha. Vi er egentlig selv den grunnleggende årsaken til våre egne problemer, og vi er også selve løsningen. Vi kan ikke stoppe ting som hender, men vi kan endre vår respons til det som hender. 

4 Magga

VEIEN FOR Å FJERNE LIDELSE

Buddha sier altså at det finnes en vei som leder ut av lidelsen. Han påpeker at individet er ansvarlig for sin egen skjebne og utvikling. Han underviste i den gylne middelvei og i morallære. Han gav folk praktiske metoder som kunne endre deres liv. Han foreskrev 8 deler av en vei som ville føre til selvrealisering eller Nirvana. Disse 8 hovedrådene kalles Den åttedelte edle (middel-) veien. 

Ved å leve på en etisk måte, ved å «arbeide med» «sinnsgiftene», ved å utøve meditasjon og bevisst utvikle vår visdom, kan vi ta akkurat den samme reisen til opplysthet og frihet fra lidelse som buddhaene før oss har gjort. Vi kan våkne opp.

Vi er alle potensielle buddhaer … 

Vi trenger bare å slipe vekk noen av de tingene som hindrer oss fra å leve selv-realiserte liv. 

 

DEN ÅTTEDELTE EDLE (MIDDEL-) VEIEN

Buddha gav metoder ut av lidelse og inn i selvrealisering.
 • KORREKT FORSTÅELSE
 • KORREKT TANKE
 • KORREKT TALE
 • KORREKT HANDLING
 • KORREKT LEVEBRØD
 • KORREKT INNSATS
 • KORREKT MINDFULNESS (KLAR OPPMERKSOMHET)
 • KORREKT KONSENTRASJON MEDITASJON/SAMADHI 

Sunn fornuft og god moral … 

 1. KLOK (KORREKT) FORSTÅELSE OG INNSIKT: At man virkelig innser hva som er årsaken til lidelsen.

 2. KLOK (KORREKT) INTENSJON ELLER TENKNING: Riktig motivasjon for å ende lidelsen.
 3. KLOK (KORREKT) TALE: At man snakker på en måte som kultiverer klarhet og innsikt.
 4. KLOK (KORREKT) HANDLING: At man alltid oppfører seg på en måte som opprettholder klarhet. 
 5. KLOK (KORREKT) YRKESUTØVELSE: At man arbeider med noe som skaper helhet i en selv og omgivelsene. 
 6. KLOK (KORREKT) INNSATS: At man kultiverer dyktighet i handling og fremmer fred og gode mentale vaner.
 7. KLOK (KORREKT) MINDFULNESS: At man kultiverer indre våkenhet og balansert oppmerksomhet.
 8. KLOK (KORREKT) KONSENTRASJON/MEDITASJON: At man kultiverer et stødig, fokusert og samtidig avslappet sinn.

Forskjellene mellom Transcendental Meditasjon
konsentrasjon og mindfulness

Transcendental Meditasjon reduserer stress

Det finnes noen grunnleggende forskjeller mellom den buddhistiske veien med mindfulness og vipassana som kan være nyttig å vite når eller hvis du skal velge en vei. Du kan lese om dem her.