David Lynch og «Quiet Time»

David Lynch og «Quiet Time»

Den 70 år gamle, mørkt surrealistiske filmskaperen David Lynch — han vi alle husker fra den skumle TV serien Twin Peaks — har en diametralt motsatt side enn de nifse filmene hans har åpenbart.

Hårene reiste seg på hodene våre …

Ja, han fikk hårene til å reise seg på hodene våre, men bak denne «fasaden» bor det en fredselskende sjel. I de senere årene har han nemlig jobbet utrettelig for å hjelpe skoleungdom i vanskeligstilte og ressurssvake områder, krigsveteraner og fattige over hele verden til å stresse ned og finne indre ro gjennom Transcendental Meditasjon.

rishikesh-india

Rishikesh i India hvor Maharishi hadde sin ashram.

Selv lærte Lynch Transcendental Meditasjon i 1973, noen få år etter at The Beatles hadde sitt famøse opphold med «the giggling guru»  Maharishi Mahesh Yogi i hans ahsram i Rishikesh, India. 

En «kvelende gummi-klovne-drakt»

Lynch hadde i lengre tid vært plaget av sinne og depresjon og trengte noe som kunne hjelpe. På sin særpregede måte beskrev han hvordan han følte han i mange år hadde båret på «en kvelende gummi-klovne-drakt av negativitet» …  Så anbefalte søsteren hans denne meditasjonen.

Allerede etter sin første meditasjon opplevde han at den kvelende gummi-klovne-drakten begynte å slippe taket …

«Ned – og inn i det indre sank jeg!» sier han. «Det var så dypt og vidunderlig. Hvor hadde denne opplevelsen vært?»

Catching the Big FishSiden da har filmskaperen meditert daglig, og også skrevet boken Catching the Big Fish om teknikkens virkning på hans kunstneriske utfoldelse m.m.

I 2015 ble The David Lynch Foundation grunnlagt, og nå har rundt en halv million skoleelever, veteraner og krigsskadete fått nyte godt av dyp, helbredende transcendens  — i såkalt «quiet time» på skolene — og dette med utrolig gode resultater! (Se en video om dette her.)

Langtidsundersøkelse ved Chicago Crime Lab

Nå skal det forskes seriøst på hvordan denne spesifikke teknikken Transcendental Meditasjon virker inn på elevenes liv. University of Chicago Crime Lab har i løpet av det siste året satt i gang et flerårig prosjekt hvor man skal måle effekten av «quiet time» på 6800 elever hvorav halvparten, tilfeldig utvalgte elever skal lære Transcendental Meditasjon og kontrollgruppen skal gjøre andre lignende «quiet time» aktiviteter. Dette er et av de største vitenskapelige prosjektene gjort på virkningene av meditasjon på skoleelever noen gang.

Grå og skitne utbrente høyblokker …

I de mest plagete bydelene i Chicago er det utrolig mye stress. Mange har sikkert bilder på netthinnen av grå og skitne utbrente høyblokker, rustne bilvrak og gater fylt av søppel og rotter. Selv har jeg kjørt forbi disse områdene mange ganger på vei inn i Chicago. Grå nedslitte høyblokker der vinduer er spikret igjen, og det henger gusjegule  istapper like brede som vinduene ned ytterveggen flere etasjer. Noen har hatt en lekkasje. De har brent «ved» i badekaret.

Folk trenger noe slikt som Transcendental Meditasjon for i det hele tatt å komme på rett kjøl.

«Hvis du oppholder deg i disse områdene vil du fort oppdage at dette er på nivå av noen av de farligste stedene på planeten!»

Dette sier Roseanna Ander som er leder for Chicago Crime Lab

«Det er vanskelig å forstå at elevene i det hele tatt kan lære noe i dette miljøet!» sier hun.

Behovet for å gi disse unge noe de kan roe seg ned med, gi dem oversikt, trygghet og ny tro på framtiden er uhyre viktig.

Rundt en halv million elever har lært det

elever-meditererDavid Lynch Foundation har allerede sponset opplæring av rundt en halv million elever i land som Congo, Sør Amerika og på skoler i New York, Detroit, San Fransisco, Los Angeles og Washington, D.C. Mye av pengene som har kommet inn i fondet kommer fra støtteaksjoner og eventer hvor kjente mediterende som Katy Perry, Jerry Seinfeld, Sting, og andre store artister som Paul McCartney har deltatt.

Teknikken forskjellig fra mindfulness

Det er interessant at folk etterhvert begynner å forstå at teknikken Transcendental Meditasjon er forskjellig fra mindfulness teknikkene. Begrepet mindfulness har utviklet seg til å bli et slags paraplybegrep for et stort knippe av meditative teknikker, slik som fokus på pusten, tankene, fysiske fornemmelser i kroppen, visualisering og ledete meditasjoner m.m.. Men disse er ikke lik Transcendental Meditasjon.

OG: Du kan lese mer om dette prosjektet her i Smithsonian

Link til intervju med rektor og elever på en ungdomsskole i San Fransisco. Denne typen videoer finnes det mange av.