BLOG

Transcendenta Meditasjon

En gameCHANGER i livet ditt!

Dyp indre hvile … 

Meditasjon reduserer stress og gir dyp hvile og løser opp stress. Det hjelper mot søvnløshet.

I denne bloggen finner du stoff som relaterer til meditasjon. Her kan du lese om alt fra hvordan meditasjon utvikler bevisstheten og bedrer din livskompetanse, til de vanlige utfordringene som det moderne stressede mennesket opplever — slik som uro, stress, søvnproblemer, depresjon osv.. Vi håper du finner noe som interesserer deg! 

Eteriske oljer kan helbrede

Motstandskraft i disse koronatider …

Her får du en oversikt over de 3 mest aktuelle eteriske oljene som kan virke positivt og styrkende inn på immunsystemet ved at de har kraftige anti-virus effekter. I disse corona-tider kan alle monner dra!

Read More »
Koronaviruset

Virus — hva ER de egentlig?

Virus er de minste av alle mikrober. De er også de mest tallrike mikroorganismer i verden. De er parasitter på jakt etter celler som de kan formere seg i.

Read More »
Føler du deg "stuck"?

Sitter du fast i «noe»?

Her får du en NY strategi som kan få deg i gang hvis du sitter fast i noe. Gå fra apati til inspirasjon — gå fra forvirring til en ressurssterk tilstand!

Read More »
Hjernebølger under meditasjon.

Hjernens aktivitet — 3 måter å måle den på

I løpet av de siste 10-15 årene har det skjedd en eksplosjonsartet økning innen hjerneforskning. Dette skyldes i stor grad nyere teknologi som har muliggjort lokalisering av hvor det foregår stor aktivitet i hjernen, spesielt med fMRI og PET Scan.

Read More »
En Nevron

Default Mode Network — DMN

Når du lukker øynene og vender oppmerksomheten innover, aktiveres hjernens hvilemodus — DMN. Dette oppdaget forskeren Marcus E. Raichle nærmest «tilfeldig» i 2001 under et forsøk.

Read More »
Buddhas fire edle sannheter

Buddhas 4 edle sannheter

Visdommen i Buddhas 4 edle sannheter Det ligger en grunnleggende visdom innbakt i Buddhas 4 edle sannheter. Hans lære kan være nyttig for alle mennesker.

Read More »