Default Mode Network — DMN

Default Mode Network — DMN

PÅ VEI MOT SOLNEDGANGEN — ALT ER PÅ ATUOPILOT —
DU BARE LUKKER ØYNENE …
HVA SKJER I HJERNEN DIN DA?

Tenk deg at du kjører mot solnedgangen.

SPENNENDE INNSIKTER OG NY FORSTÅELSE AV HJERNENS AKTIVITET

Innen nyere forskning på hjerneaktivitet har man oppdaget noe som har fått navnet Default Mode Network — DMN. Noen mener at DMN kan assosieres med en persons følelse av selvet. DMN aktiviseres spesielt når man sitter med øynene lukket og i en dyp hviletilstand uten å fokusere på ytre stimuli eller oppgaver. 

Bedre søvn med meditasjon



NÅR DU LUKKER ØYNENE OG VENDER OPPMERKSOMHETEN INNOVER
AKTIVERES DMN AUTOMATISK … 



HJERNEN I HVILEMODUS

Når du lukker øynene og vender oppmerksomheten innover, aktiveres hjernens hvilemodus — DMN. Dette oppdaget forskeren Marcus E. Raichle nærmest «tilfeldig» i 2001 under et forsøk.

Han hadde sammenlignet en gruppe som satt med øynene lukket og bare «slappet av» med en kontrollgruppe som var aktive og fokuserte på å løse en oppgave. Han brukte Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) som de fleste kjenner som MR i Norge. 


AVSLAPNING ELLER KONSENTRASJON

Han hadde altså en gruppe som konsentrerte seg og en gruppe som slappet av med øynene lukket. Han oppdaget da at de som slappet av med øynene lukket, hadde et område inne i hjernen som var svært aktivt. Dette gjentok seg gang på gang. Det samme området inne i hjernen ble inaktivt under fokus og konsentrasjon — mens det ble aktivisert når personene slappet av med øynene lukket. Dette fikk forskeren til å undre seg.


VITENSKAPSMANNEN SOM OPPDAGET DMN

Marcus E. Raichle MD, er forsker og det var ham som oppdaget fenomenet DMN

Marcus E. RaichleMD, er professor ved Washington University. Han er kjent for sine bidrag til kognitiv nevrovitenskap. Han regnes for å være en av verdens ledende spesialister på Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) som på norsk kalles funksjonell magnetresonansavbildning. De fleste i Norge kjenner dette som MR.

Raichle er en av tre anerkjente forskere som mottok Kavli sin prestisjefylte pris på 1 million dollar i 2014 for sine bidrag innen kognitiv nevrovitenskap.

FORSKEREN STILTE SEG ET STORT SPØRSMÅL … 

Spørsmålet var: Hvorfor er denne samme delen av hjernen aktiv under hvile, mens den er passiv når en person orienterer seg mot noe utenfor seg selv og fokuserer på en oppgave? Det virket ikke helt logisk. Det skulle vel egentlig være motsatt kunne man tenke seg. Man vet at selvom hjernen «hviler», så foregår det likevel alltid noe aktivitet der inne. Dette visste selvsagt Raichle. Men her var altså hjernens indre deler mer aktiv under hvile enn under utadvendt aktivitet. Dette fenomenet kalte Raichle altså Default Mode Network — DMN, og han teoretiserte om at DMN på en måte representerer personens følelse av seg selv. Den mest  grunnleggende måten man opplever og føler seg selv på … 

HER SKRIVER HUN
ET ESSAY OM SEG SELV

Hun siter og skriver om sitt søvnproblem

Raichle oppdaget også at dersom forsøkspersonene fikk en oppgave som for eksempel å skrive et essay om en annen person eller et tema som ikke angikk dem selv direkte, så ble DMN passiv. Men hvis personen skrev et essay om seg selv, så førte det også til mer aktivitet i DMN. Han tolket dette som at når man hadde oppmerksomheten vendt innover mot forståelse og bearbeidelse av selvet, så ble DMN aktivisert. Derfor mente han at DMN måtte stå i forbindelse med opplevelsen av selvet.  

 

Hjernen består av rundt hundre milliarder nevroner, som alle står i kontakt med hverandre gjennom elektrokjemiske impulser. Siden hjernen alltid er aktiv, så kan det være en stor utfordring å måle hva som egentlig skjer …  Det er mange måter å måle aktiviteten i hjernen på. Med de senere årenes utvikling av fMRI og PET har man etterhvert blitt mer i stand til å forstå hva som skjer i hjernen. 

 

100 MILLIARDER NEVRONER
I HJERNEN

En Nevron

 

Det er flere måter å måle aktiviteten i hjernen på:

    • EEG Electroencephalogram  
    • fMRI — Functional Magnetic Resonance Imaging 
    • PET — Positron Emission Tomography

FØLELSEN AV SELVET

Våre opplevelser og inntrykk på godt og vondt vever seg inn i området av hjernen der DMN er aktivt. Dette mener terapeut og forfatter Sarah Peyton, som har skrevet boken Your Resonant Self. Gjennom hele livet mottar vi inntrykk sier hun. Vi bearbeider dem og gjør dem til vår totale opplevelse av hvem og hva vi føler vi er. Mye av dette sitter bl.a. i DMN mener hun.

Negative mer traumatiske inntrykk setter seg også fast i dette området påstår terapeuten. Hun forklarer videre hvordan dette området i hjernen (DMN) trigges og blir aktivt når vi IKKE har noe utenfor oss å fokusere på. Det er de mer ubevisste og automatiserte sidene ved oss som kommer opp når vi begynner å slappe av mener hun. Dette kan være en av forklaringene på at folk ikke orker å slappe av og se på seg selv, men i istedenfor er avhengig av hele tiden å holde seg i aktivitet og finne på noe nytt å gjøre. Det er som om de instinktivt føler at de må avlede oppmerksomheten, fordi det som er ubehagelig kommer opp når de «slapper av». 

Dette er meget interessante perspektiver i forhold til det å meditere og virkelig slappe av. Forskning viser at at DMN blir aktivisert under en skikkelig avslappende meditasjon! De fleste som har brukt en effektiv meditasjon i noen år har utviklet et godt forhold til sin DMN mener Sarah Peyton! Også forskning kan tyde på akkurat dette … 

Sarah Peyton's bok Your Resonant Selv

Sarah Peyton, forfatter og terapeut, har studert aktiviteten i hjernen vår over flere år. Hun har skrevet boken Your Resonant Self som er en meget interessant bok for alle som er opptatt av personlig utvikling og helbredelse av traumer og avhengighet (addiction). 

Sarah Peyton har lang erfaring med Hellingers system Familie-konstellasjoner, og hun er spesialist på Marshall B. Rosenberg’s meget anerkjente system NonViolent Communication. 

UANSTRENGT MEDITASJON FØRER TIL STØRRE ØKNING I AKTIVITETEN
I DMN ENN Å SITTE Å SLAPPE AV MED ØYNENE LUKKET

Transcendental Meditasjon reduserer stress

En studie i Frontiers in Human Neuroscience viser at uanstrengt meditasjon stimulerer DMN — altså hvilemodus bedre enn meditasjon som bruker konsentrasjon, fokus og/eller anstrengelse. 

TANKER UNDER MEDITASJONEN…

Sarah Peyton som har lang erfaring med mindfulness meditasjon, sier som mange andre at teknikken kan være både utfordrende og vanskelig i begynnelsen fordi det kommer så mange tanker. Det kan også være negative og traumatiske tanker. Hun gir inntrykk av at dette kan være fordi den automatiske aktiviteten i DMN blir aktivisert.

De som har lært Transcendental Meditasjon vet at teknikken er ualminnelig uanstrengt. I tillegg får de skikkelig pedagogisk og systematisk forklaring på hvorfor de har tanker under meditasjonen, og hvordan de skal forholde seg til dem. Etter et kurs vil man sitte igjen med en grundig forståelse av hvordan metoden fungerer. Dette gir folk en følelse av både trygghet og tilfredshet med meditasjonen. 

Kilder for denne artikkelen er: 

Videoforedrag av Fred Travis, Ph.D., spesialist på EEG og  Meditasjon,, Sarah Peyton’s bok Your Resonant Self, Forskning.no,  Wikipedia, Uib  m.fl.