Mindfulness eller Transcendental Meditasjon?

Mindfulness eller Transcendental Meditasjon?

Skal du velge Mindfulness eller Transcendental Meditasjon?

Mange lurer på hva forskjellen mellom Mindfulness og Transcendental Meditasjon egentlig er! Dette er et svært aktuelt spørsmål ettersom tilbudene på markedet florerer. Folk er usikre og forvirret i forhold til hva de skal velge.
Her får du 4 perspektiver på dette spørsmålet … 

4 fundamentale forskjeller

1️⃣


De kommer
fra forskjellige tradisjoner

2️⃣


De praktiseres
på forskjellig
måte

3️⃣


De gir
forskjellig virkning
på hjernen

4️⃣


De læres
på forskjellig
måte

1️⃣

FORSKJELLIGE TRADISJONER

Maharishi Mahesh Yogi
Maharishi Mahesh Yogi som tilrettela metoden Transcendental Meditasjon til vår tid på 60-tallet.

Transcendental Meditasjon kommer fra yogiene i Himalaya. Kunnskapen har blitt videreført gjennom en mestertradisjon som går mange tusen år tilbake til de urgamle vedaene eller de vediske skriftene. Metoden ble tilrettelagt for moderne mennesker og introdusert til vår tid på 60-tallet av yogien Maharishi Mahesh Yogi. 

 

Mindfulness kommer fra BUDDHA og den Buddhistiske kunskapstradisjonen som ble popularisert i vesten av Jon Kabat-Zinn. Du finner en definisjon av begrepet mindfulness  her!  

 

2️⃣

FORSKJELLIG PRAKTISERING

Mindfulness eller Transcendental Meditasjon
Mindfulness eller Transcendental Meditasjon — de ser like ut på utsiden men ikke inni!

Hovedforskjellen mellom de to er at målet i Mindfulness er å trene oppmerksomheten opp til å være tilstede i øyeblikket, mens med Transcendental Meditasjon er målet å transcendere tanker i seg selv, og erfare en tilstand av ren bevissthet hvor man er bevisst, men uten noe objekt eller tanke i bevisstheten. 

Transcendental Meditasjon

Transcendental Meditasjon beskrives som en enkel og uanstrengt metode som ikke involverer kontemplasjon eller konsentrasjon. Man bruker et mantra som verktøy for å tillate sinnet å slå seg til ro og til slutt transcendere eller gå bortenfor tankeaktivititet. Et sentralt trekk ved denne teknikken er at den tillater sinnet (the mind) å følge sin egen natur som er å søke lykke og velbehag. Dette gjør prosessen fullstendig uten anstrengelse. De fleste mennesker må faktisk lære dette! 

 

Mindfulness

Mindfulness involverer at man trener sinnet opp til å være tilstede i øyeblikket. Det betyr vanligvis i praksis at man sitter og holder ved like oppmerksomheten på det som skjer inne i bevisstheten. Man kan f.eks. fokusere oppmerksomheten på hvordan man puster, eller på fysiske fornemmelser i kroppen, eller tanker og/eller følelser under meditasjonen. Dette fenomenet kaller man ofte “open monitoring” — eller åpen overvåking!

3️⃣

FORSKJELLIG VIRKNING
PÅ HJERNEN

Måling av hjernebølger

Deaktivert DMN

Under Mindfulness meditasjon, dersom personen anstrenger seg, noe som ofte er tilfelle, deaktiveres default mode network. 

 

De subjektive erfaringene som de to forskjellige meditasjonsformene skaper er klart reflektert i nevrofysiologiske målinger. Under utøvelsen av Transcendental Meditasjon har man funnet at det aktiviserer hjernens “default mode network” — DMN. Det beskrives i faglitteraturen som standard hvilemodus i hjernen når man ikke er opptatt med fokuserte oppgaver. Med andre ord: Transcendental Meditasjon ser ut til å være en metode som på en fundamental måte “nullstiller” hjernens aktivitet. Under utøvelsen får hjernen absolutt hvile til å regenerere seg selv

I tillegg kommer at EEG signaturene eller hjernebølgemønsteret under de to tilnærmingene er forskjellig. Transcendental Meditasjon skaper typisk alfabølger, og under mindfulness ser man i større grad typisk thetabølger. Alfabølger assosieres med avslappelse og dyp hvile mens thetabølger assosieres med det å være klar, mer mental aktiv og åpen for å motta innkommende signaler. Altså en slags «mobilisert» tilstand! 

4️⃣

LÆRES PÅ
FORSKJELLIG MÅTE

De forskjellige teknikkene læres på forskjellig måte

Og så til slutt: De to formene for meditasjon læres på forskjellig måte. Med Transcendental Meditasjon må man ha en kvalifisert lærer som har skikkelig trening i å undervise i teknikken. Undervisningen er standardisert. Med Mindfulness kan man lære teknikkene på forskjellige måter, og det foreligger en god del variasjon i hvordan man tolker at dette skal praktiseres. En god måte å lære det på er å ta et 8 ukers kurs på Mindfulness-Based Stress Reduction utviklet av Kabat-Zinn. Men man kan også med hell lære dette fra et utall hjemmesider der ute, bøker eller artikler.