Sitter du fast i «noe»?

Sitter du fast i «noe»?

Her får du en strategi som kan få deg i gang!

Hvis du noen gang har følt deg «stuck» eller blokkert, så vet du at det lett kan skape et spesielt stemningsleie som liksom henger over deg som en mørk sky! 

Limet du føler deg "stuck" i …

Stress i jobbsammenheng

Du utsetter ting! Du følger ikke opp deadlines. Du blir forvirret og vet ikke hvor du skal begynne. Ting virker overveldende og du føler deg frustrert. Du står på stedet hvil. Ja, det finnes så mange måter å føle seg stuck på, men fellesnevneren for dem alle er at det får deg til å føle deg stresset — kanskje apatisk! Du mangler rett og slett gode  alternativer …

Mangel på en effektiv strategi for å komme ut av dødvannet

Det som ofte forårsaker at man føler seg stuck er at man ikke har en strategi for å komme seg ut av sinnsstemningen eller tilstanden — kort sagt den ubehagelige situasjonen. 

Det kan se ut som om noen mennesker aldri blir stuck, men det er selvfølgelig ikke tilfellet. Alle føler seg stuck en gang i blant! De som er effektive og som ofte oppnår suksess er de som har en effektiv strategi for å bringe seg selv ut av det negative lendet så fort som mulig. Helst like fort som de kom inn i det! 

En strategi er ganske enkelt en plan eller metode, eller en serie manøvre skapt for å oppnå et spesifikt mål eller resultat. 

Du har 1000-vis av strategier allerede …

Du har allerede installert tusenvis av strategier som styrer hverdagsadferden din. Disse strategiene ligger bakt inn i ditt ubevisste sinn. Du har faktisk en ubevisst strategi for alt du gjør! Når du pusser tennene, når du kjører bil eller for eksempel når du prøver å løse en konflikt — ja, så bruker du en strategi. 

 

Skap deg en god og effektiv strategi

Dine installerte strategier trår i kraft i løpet av nano-sekunder …

Dine ubevisste strategier trår i kraft i løpet av nano-sekunder når du trenger det, når du er i situasjonen. Men hvis du ikke har «installert» en strategi for å komme over i aktivitet fra å være passiv — så forblir du antagelig stuck og inaktiv. Slik er det bare! Mens noen mennesker aldri har utviklet en effektiv strategi for å aktivisere seg selv, så har andre utviklet en evne til å snu om på seg selv på sekunder. De kan gå fra «stuck» til en særdeles resurssterkt tilstand. Med letthet kan de gire seg opp i et høyere gir på få sekunder. 

 

Mennesker med suksess har ofte lært seg slike strategier for å få seg selv til å se frustrasjon eller forvirring som en mulighet for å lære heller enn et uoverstigelig hinder på veien. Her ligger det en mulighet for deg til å lære nye måter å gjøre ting på … 

Så — HVORDAN kommer du deg ut av en blokkert tilstand?

Positiv Endring

Hva er du "stuck" i? — Hva ønsker du i istedenfor?

Først må du komme fram til hvilken tilstand du er stuck i — og så bestemme deg for hva du ønsker å føle i istedenfor. For eksempel kan det være at du ønsker å komme deg bort fra prokrastinering — altså at du utsetter ting —  til å bli motivert til å sette i gang. Eller fra forvirring til en ressurssterk tilstand — fra apati til inspirasjon — fra å føle deg overveldet til å føle at du har kontroll. Eller kanskje du føler at du ikke klarer å fatte mot slik at du virkelig kan gå inn for det du ønsker deg?  

"Riv" deg vekk fra det negative …

Komme i gang med et nytt prosjekt

Det neste du må gjøre er å finne ut hvilken tilstand som kan rive deg ut av fra der du er «stuck» slik at du kan bevege deg inn i den ønskede tilstanden. I noen tilfeller kan dette bety at du må gjennom en mellomstasjonen som kan være negativ. Det kan være en bevegelse som bringer deg vekk fra det du ønsker deg. For eksempel kan den fastlåste situasjon rett og slett være prokrastinering — at du utsetter ting som er viktig for deg. Dette leder ofte til frustrasjon over deg selv. Du kan begynne å angripe deg selv, fordømme deg selv. Du kan bruke den negative frustrasjonen du føler som et springbrett til å bli inspirert, og så gå derfra til å bli motivert. I dette tilfellet er det da to mellomstadier i lenken: Først frustrasjon, så inspirasjon — noe som drar deg fra den opprinnelige blokkerte tilstanden av utsettelse hele veien til motivasjon … 

Skap en positiv mellomstasjon …

I andre tilfeller kan mellomstasjonen være en positiv tilstand hvor du beveger deg mot det du ønsker. 

For eksempel kan du hvis du ofte føler deg apatisk bli revet ut av tilstanden hvis du begynner med å føle deg nysgjerrig. Du kan spørre deg selv: «Hva kan jeg gjøre for å komme i gang med en eller annen form for aktivitet?» Uansett hva det er, gjør det! Sett deg selv i bevegelse! Når du har kommet i gang så leder det ene til det andre. Du blir litt opplivet og oppmuntret, noe som i sin tur kan føre til inspirasjon.  

Beveg deg bort fra …

Apati er en stopper for positiv endring
     • Kjedsommelighet 
     • Apati 
     • Passivitet 
     • Frustrasjon 
     • Irritasjon 
     • Misnøye 
     • Opphisselse 

 

Inkluder …

Et barns nysgjerrighet
     • Nysgjerrighet 
     • Entusiasme
     • Aktivitet  
     • Inspirasjon 
     • Positiv forventning 
     • Ambisjon 
     • Pasjon 

Legg inn "bevegelse" …

Her er et viktig punkt. Uansett hvilken strategi du skaper for deg selv, er det viktig at hvert mellomstadium må ha bevegelse i seg — enten de er positivt eller negativt. For eksempel så er glede en positiv tilstand, men glede fremmer ikke nødvendigvis handling eller bevegelse. Det vil høyst sannsynlig ikke lede deg til handling. Frustrasjon er en negativ tilstand som kan inspirere deg til å komme i bevegelse, fordi så snart du føler frustrasjon ønsker du å komme deg vekk fra det. Det viktigste er å huske er at hver tilstand må være intens nok til å bevege deg fra den uønskede tilstanden til den neste … og neste. 

 

Superspennende endring!

OG: Denne prosessen må ikke være avhengig av noen utenforstående for å bli aktivert.

For at lenken av tilstander skal virke for deg må de være igangsatt av deg selv. Dette betyr at andre personer ikke kan være ansvarlig for, eller involvert i å få deg i gang. Dette er en måte å gjøre ting på som bare DU kan skape og innføre i livet ditt. Det betyr at du må bruke din egen kreativitet, og så anvende den. 

Installer den nye strategien din!

Implementere en god strateg

Når du har funnet ut hvilken strategi du vil bruke, så må du installere den. Husk at selvom det tar litt tid og repetisjon å lære seg nye adferdsmønstre, så kan du installere en ny strategi i løpet av få minutter. Når du gjør dette må du forsikre deg om at du ser tingene gjennom dine egne øyne. Det vil si at du skaper dine egne indre bilder, bilder som er naturlige for deg. Dette kalles å være «assosiert» — at du er knyttet personlig til det du opplever. Når du er personlig «assosiert» hjelper det deg til å plassere deg selv realistisk i opplevelsen. 

 

Slik kan du gjøre det!

Prøv ut denne øvelsen hvor du beveger deg fra apati til full inspirasjon …

  • Lukk øynene og forestill deg selv «stuck» og blokkert og i en tilstand av uønsket apati. Tenk deg og føl at du er emosjonelt slapp, at du ikke eier pasjon eller energi til å gjøre noe som helst  — at du føler deg tom for inspirasjon og har en «hvorfor bry meg» holdning til alt.

  • Se for deg at du beveger deg mot en tilstand av nysgjerrighet. Tenk om noe spennende kunne skje! Minn deg selv på en gang hvor du var så nysgjerrig at du følte deg kallet, ja til og med magnetisk dradd mot noe som fikk deg til å ønske å utforske det og finne ut mer. Noe som virkelig gjorde deg oppglødd. Noe som gav deg et høyt ønske om å finne ut mer om det. (Igjen: Her er det viktig at du ser alt gjennom dine egne øyne og ut fra dine egne erfaringer.) 

  • Ettersom du beveger deg inn i en oppglødd tilstand tenk på en helt spesifikk gang da du var full av iver og glød om noe. Se hva du så, hør hva du hørte, føl hva du følte og noter deg hvordan du begynte å føle deg inspirert.

  • Ettersom du beveger deg inn i en tilstand av å være totalt inspirert, legg merke til følelsene du opplever og hvor forskjellig verden ser ut fra denne nye linsen nå når du er full av inspirasjon.

Dissociert tilstandsøving
Minner, bilder og/eller tanker som vi ser gjennom våre egne øyne er assosierte i følge NLP. I dissosierte bilder ser vi oss selv inne i bildet. Vi observerer altså oss selv utenfra og inn i bildet. Desto flere sanser man kan bruke for å skape et levende, nytt bilde slik som man ønsker at det skal være, desto sterkere vil endringen kunne bli.

"LENKING"

Nevro Lingvistisk Programmering — NLP

Dette kan bli din nye strategi for å bevege deg fra apati til inspirasjon … 

Denne typen prosess bygger på Nevro Lingvistisk  Programmering — NLP. Det er en spesifikk teknikk som kalles LENKING, og som brukes for å bevege en person fra en uønsket tilstand til en ønsket tilstand. 

Øvelsen bruker en litt forskjellig tilnærming for å skape en positiv tilstand. Man bruker en «guidet imagining» eller ledet tenkning, «fantasi» eller gjennomgang av indre bilder og opplevelser. Innen kognitiv psykologi kalles dette for dissosiert tilstands øving.  

Proffe idrettsutøvere

Mange proffe idrettsutøvere gjør noe lignende like før de skal inn i konkurransen. De vet hvor utrolig effektiv denne typen mental trening kan være. De tenker seg gjennom alle elementene, alle bevegelsene og tingene de skal gjøre, og ser det for seg som om de faktisk gjorde det. Så går de inn i arenaen, ut på stadion, opp i skibakken eller inn på golfbanen og gjør eksakt slik de hadde tenkt seg det. 

 

Fra negativ til positiv holdning … 

Fra Negativ til Positiv

Fra "Jeg klarer det ikke!" til "Jeg klarte det!"

Ditt siste steg er å sette denne nye strategien ut i praksis i livet når du føler deg «stuck» og fastlåst i situasjoner som drar deg ned i livet. 

Du kan bevege deg fra «Jeg klarer det ikke!» til «Jeg tror at jeg kan klare det!» til «Jeg VET at jeg kan klare det!» til «Jeg klarte det!»

Med fokusert oppmerksomhet, med et åpent sinn og med jevn praksis vil du installere en ny strategi på kort tid. I tillegg til at du mediterer regelmessig og utvikler deg innenfra slik at ønskene dine går lettere i oppfyllelse.

Kultiver en inspirerende plan for ditt neste steg i livet fra i dag. 2020 blir et flott utviklingsår for mange! 

Meld deg på et kurs over nyttår som vil inspirere deg til videre utvikling!