Hjernens aktivitet — 3 måter å måle den på

Hjernens aktivitet — 3 måter å måle den på

Her er 3 måter å måle hjernens aktivitet på. Det er Electroencephalogram — EEG, Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI), og Positron Emission Tomography (PET)  

Hjernebølger under meditasjon.
3 forskjellige måter å måle aktiviteten i hjernen

EKSPLOSJON INNEN HJERNEFORSKNING

I løpet av de siste 10-15 årene har det skjedd en eksplosjonsartet økning innen hjerneforskning. Dette skyldes i stor grad nyere teknologi som har muliggjort lokalisering av hvor det foregår stor aktivitet i hjernen, spesielt med fMRI og PET Scan. 

100 MILLIARDER NEVRONER

Hjernen består av rundt hundre milliarder nevroner som alle står i kontakt med hverandre gjennom elektrokjemiske impulser, aksjonspotensialer og synaptiske kontakter. Nevronene krever kontinuerlig tilførsel av oksygen og glykose for å kunne sende og motta nerveimpulser. Dette kalles den nevronale metabolisme, der oksygen og glykose blir omdannet til energi for nevronene i en serie komplekse biokjemiske prosesser, som utgjør nevronenes metabolisme.

Sitat klippet fra fagartikkel i psykologtidskriftet.no 

Hjernebølger EEG

EEG

Electroencephalografi (EEG) måler hjernebølger på forskjellige steder av hjernen. Man får festet elektroder rundt om på skallen som registrerer de elektromagnetiske signalene som så «tolkes» i datamaskiner som kan skrive ut grafer av de forskjellige typene bølger. 

Default Mode Network — DMN

fMRI

Funksjonell magnetresonans-avbildning (fMRI) er sensitiv for endringer i tilførselen av oksygen til nevronene. På den måten kan forskerne indirekte se hvor i hjernen det er stor aktivitet. Blodgjennomstrømmingen vil øke til de delene av hjernen som krever økt tilførsel av oksygen ved mental  anstrengelse. 

PET scan av hjernen.

PET

Positron Emission Tomography (PET) er sensitiv for endring i glykosebehovet i hjernen. Det er derfor en markør for aktiviteten i nevronene. Både fMRI og PET måler endring i nevronenes metabolisme. Begge registrerer økt blodtilførsel til nevronene i hjernen, og kalles derfor hæmodynamiske avbildningsteknikker. 

AVANSERT FORSKNING

Det er ikke underlig at interessen for hjerneforskning har eksplodert i løpet av de siste 15-20 årene. Det skyldes hovedsakelig den fantastiske utviklingen innen teknologien.

Man kan nå ved kombinasjon av flere typer teknologi bestemme ganske eksakt hvor det er økt aktivitet i hjernen. Dette øker selvsagt nøyaktigheten av forskernes forståelse av det vidunderet som den menneskelige hjerne er.

Og det er også svært interessant og fordelaktig for å se HVOR endringer skjer under meditasjon, og om det er forskjell mellom de ulike typene , for eksempel mellom Transcendental Meditasjon og Mindfulness. 

Pusteøvelser kan gi deg bedre søvn

DEFAULT MODE NETWORK

Default Mode Network — DMN (som måles med fMRI) er betegnelsen på det området i hjernen hvor man har observert stor aktivitet under hvile. Dette området blir effektivt aktivisert når folk gjør Transcendental Meditasjon.