Bok som gir innsikter i store menneskelige spørsmål 

Science of Being and Art of Living 2Dette er en bok til å bli virkelig klok av!

Her får du servert evige innsikter om livets store spørsmål. Det dreier seg om The Science of Being and Art of Living som er skrevet av en av vår tids største yogier, den opplyste mesteren Maharishi Mahesh Yogi. Han som brakte teknikken Transcendental Meditasjon til vår tid på slutten av 50-tallet. Dette var hans første bok publisert i 1963.

Maharishi foran tavlenEn «one-of-a-kind» bok  

Boken er helt unik — en såkalt «one-of-a-kind-bok» som antageligvis for alltid vil forbli den definitive guiden for den som har lært Transcendental Meditasjon. Her bretter yogien ut sin visjon for hvordan livet kan leves i fullbyrdelse gjennom denne enkle, uanstrengte meditasjonsmetoden.

I del 1 belyses bl.a. spørsmål som: Hva er Væren? (Being) Hva er kosmisk lov? Hva er forholdet mellom det absolutte og det relative? Hva er forholdet mellom væren og prana, væren og sinnet, og væren og karma? I del 2 tar han for seg hva livet egentlig er ment å være. Et interessant tema her er individuelt og kosmisk liv i utvikling.

Hva kjennetegner god kommunikasjon?

Og så kommer Del 3 med kunnskap om hvordan leve på en ideell måte til det beste for seg selv og omgivelsene. Her skriver Maharishi bl.a. om talens kunst. Hvordan snakker man på en livsfremmende måte? Hva kjennetegner egentlig god kommunikasjonen som løfter opp og ikke bryter ned. Hvordan handler man riktig og i pakt med kosmisk lov? Hva er egentlig ideell oppførsel som kan  gagne alle involverte parter? Og hvordan skaper vi et bedre utdanningssystem som skiller rett fra galt.

Her er et lite «klipp» fra boken om virkningen av våre tanker og handlinger

“Alle tanker og uttalelser har en spesifikk innflytelse både på den som tenker (tenkeren) og på omgivelsene. Du kan sammenligne det med en stein du kaster ut i en innsjø. Den skaper bølger som brer seg ut til alle deler av innsjøen. Tanker og handlinger skaper lignende bølger i atmosfæren. Og disse bølgene sprer seg i alle retninger og berører alt i omgivelsene. De skaper en virkning på alle nivå av skapelsen. Hele universet påvirkes altså av alle tanker, ord og handlinger som alle enkeltmennesker gjør.
Menneskets tanker og handlinger og deres virkning på omgivelsene er et meget komplisert tema. Det overgår menneskets mentale kapasitet å fatte innflytelsen av en handling på de forskjellige nivåene av skapelsen.
Ut fra dette perspektivet på individet og dets innvirkning på hele universet, er det av høyeste viktighet at hvert menneske utvikler sin egen personlige bevissthet på en sånn måte at de alltid gjør det som er «riktig» og godt for omgivelsene.

Tenk på at dette var skrevet i 1963. Det var innsikter som var helt «nye» for de fleste mennesker i vesten. De virket nesten grensesprengende. Ja, revolusjonerende! Og i dag er denne forståelsen av forholdet mellom det enkelte individs bevissthet, tanker og handlinger og det vi nå kaller kollektiv bevissthet  i mye større grad godtatt av folk. Heldigvis endrer tidene seg.

Si-JA-Fullbyrdelse av livet

Så kommer del 4 som tar for seg temaet fullbyrdelse: Fullbyrdelse av livet. Fullbyrdelse av religionene. Fullbyrdelse av psykologien. Fullbyrdelse av filosofien. Ikke småtterier altså! …

Siden 1963 har boken solgt i mer enn 1.1. millioner eksemplarer bare i USA alene, og den er oversatt til 15 språk. I Norge ble den oversatt av Agnes-Cecilie Selboe og fikk tittelen Livskunst og Transcendental Meditasjon. Den er ikke mulig å få fatt i på annen måte enn eventuelt på et antikvariat som brukt, eller kanskje på et bibliotek. Men synd å si så har de fleste bibliotekene dessverre «mistet» sine utgaver fordi folk bare har «beholdt» dem for seg selv.

En «må-lese» bok 

Etter min mening er dette er en «må-lese» bok for en utøver av Transcendental Meditasjon. Den gir virkelig inspirasjon og reel forståelse av vitale filosofiske og praktiske spørsmål om livet som angår alle mennesker. Og samtidig som den gir en meget praktisk livsvisdom, gir den også en vitenskapelig modell for hvordan man kan forstå veksten og utviklingen av menneskelig bevissthet gjennom meditasjon! Jeg gir den terningkast 6!

Så til slutt: I boken sin minner Maharishi oss om at:

 “Alle kan intellektualisere om konseptene i denne boken. Men det er først gjennom praktiske utøvelse av teknikken at man VIRKELIG vil forstå konseptene. Uten anstrengelse kan man gjennom regelmessig meditasjon integrere både konseptene og fordelene som dette kan bringe til livet.» 

 

Her finner du boken på Amazon

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Så til slutt til deg som er en «drop-in» på denne siden …  

Kanskje du bare tilfeldig «droppet inn» i denne bloggen? Kanskje du aldri har hørt om Transcendental Meditasjon før? Her er litt generell informasjon:

For tiden regner man med at mer enn 6 millioner praktiserer denne teknikken i verden og man har opprettet sentre for meditasjon i mer enn 108 land. Rundt 500 vitenskapelige studier har vist at Transcendental Meditasjon kan hjelpe til å:

  • Utvikle bevisstheten til sitt ubegrensede kosmiske potensiale
  • Forbedre helsen og reversere aldringsprosessen
  • Senke blodtrykket og sjansen for å få slag og hjerte- og kar lidelser
  • Øke intelligens og kreativitet
  • Styrke hukommelsen og læreevnen
  • Redusere stress, anspenthet og angst
  • Øke energi, vitalitet og velvære
  • Nære indre tilfredshet, lykke og fullbyrdelse

 

Finn kurs i meditasjon her!