Meditasjon gir bedre søvn! Dyp søvn «VASKER» hjernen din for urenheter …

Meditasjon gir bedre søvn! Dyp søvn «VASKER» hjernen din for urenheter …

Du kan leve omtrent 3 minutter uten luft, 3 dager uten vann og 21 dager uten mat. Men hva om du ikke får sove? Hvor lenge kan du klare deg uten dyp søvn? Den betenkelige «verdensrekorden» har amerikaneren Randy Gardner, som i 1964 klarte å holde seg våken i 11 dager, eller rundt 264 timer! Han opplevde voldsomme humørsvingninger, paranoia og hallusinasjoner. Det er rene torturen å ikke få sove. Forskning viser at mangel på søvn virkelig søvn er mye viktigere for et menneskes velvære og helse enn man hittil har antatt.ENDRER hjernen! Søvn er mye viktigere for et menneskes velvære og helse enn man hittil har antatt. 

Søvnproblem er løst. Hun sover dypt!

MEN VET DU EGENTLIG HVOR VIKTIG SØVNEN ER
FOR HELSEN?

I de senere årene har mange sett på søvn som et onde som man helst burde redusere til så lite som mulig. Dette viser seg nå å være en helt FEIL holdning. Søvnen vår er GULL verdt både for kropp og sinn. Om natten renses hele systemet for stress og toksiner. Man kobler helt ut og hele kroppen får ladet seg opp og fornyet seg. Det aller siste nye på forskningsfronten er at selve HJERNEN VASKES mens vi sover. Mangel på søvn kan lett føre til depresjon. 

Søvn vasker hjernen.

Cutting edge forskning forteller at hjernen vasker seg selv om natten når du sover

Den danske biologen og forskeren Maiken Nedregaard oppdaget i 2013 at hjernen krymper når vi sover. Hun gjorde forsøk med rotter og sprøytet inn en selvlysende veske for å studere hvordan stoffene kom inn i, og forlot hjernen. Da oppdaget hun blant annet at hjernen til rottene krympet med ca. 15 % om natten …  og at det så ut som om hjernen VASKET seg selv med den hjernevesken som man hittil hadde trodd bare skulle beskytte hjernen mot slag. 


SLIK SKJER "VASKINGEN" AV HJERNEN …


Hjernen krymper
om natten

Stress krymper hjernen

Når man sover om natten krymper også den menneskelige hjernens størrelse med ca. 20 %. Man mener det er fordi den mentale aktivitet slår seg til ro og synapsene hviler og trekker seg noe sammen, og at blodmengden i hjernen reduseres fordi den arbeider mindre. 


Cerebrospinalvesken skyller hjernen

klær i vaskemaskinen — et bilde på hvordan dyp søvn "vasker" hjernen

I løpet av flere sykluser på ca. 90 minutter strømmer hjernevesken inn og ut av hulrommene og åpningene som er skapt fordi hjernen selv har trukket seg sammen. Hjernevesken flyter inn og ut og vasker og skyller bokstavelig talt ut slaggstoffene og urenhetene.


Naturen slår 2 fluer i en smekk!

Kvinne som sover

Her slår altså naturen 2 fluer i en smekk. Hjernevesken beskytter hjernen mot slag og støt om dagen. Om natten bruker hjernen den så til å skylle ut avfallstoffene. Det fungerer veldig likt lymfesystemet for kroppen. Tidligere trodde man faktisk at hjernen renset seg selv på individuelt cellenivå, men Dr. Nedregaard mente at dette ikke kunne være en korrekt forklaringsmodell

 


MAN TRODDE HJERNEN RESIRKULERTE SITT EGET AVFALL

Inntil for bare noen få år siden var den dominerende forståelsen at hjernen kvittet seg med sitt eget avfall ved å bryte det ned og resirkulere det. Man trodde at når den prosessen til sist sviktet, ville opphopningen av alders-relaterte avfallstoffer (f.eks. beta-amyloid) «tette til» systemet og forårsake kognitiv svikt slik som f.eks. ved Alzheimers

Beta-amyloide peptider, amyloid plakk som gror på en nevron.
Beta-amyloide peptider, amyloid plakk som gror på en nevron.


Det glympatiske systemet

For Dr. Nedregaard virket dette ulogisk. Hennes hypotese var istedenfor at hjernen hadde sitt  eget system for renselse som lignet på det lymfatiske systemet. Hun kalte dette det glympatiske systemet. 

Nedregaard er neppe den første som har tenkt i de baner. Allerede for over 100 år siden ble denne teorien framsatt, men man hadde ikke redskapene som man har i dag til å studere fenomenet skikkelig. 

 


Avansert mikroskopi og fargeteknikker

Med avanserte elektronmikroskoper og spesielle fargeteknikker kunne forskerne studere hvordan spesielle stoffer kom inn i hjernen og hvordan og når de forlot hjernen. Teamet til Nedregaard oppdaget hvordan denne strømmen skjedde, når det skjedde og fikk også mye større innsikter i hvordan hjernens størrelse endret seg gjennom døgnet. Nedregaard fikk også studert det samme fenomenet hos bavianer og hunder. 

VI FÅR IKKE NOK SØVN …

Kvinne som ligger i sengen med mobilen på

Vårt moderne samfunn er dårlig utstyrt i forhold til å legge forholdene til rette for å gi hjernene våre tilstrekkelig renselse og hvile. Alt skal gå så fort. Kravene til effektivitet presser seg på. Tekniske duppeditter og internett følger med oss i sengen og holder oss våkne til langt på natt.


80% strever med en eller annen form for søvnforstyrrelse

Tallene er skremmende. I USA regner man at omtrent 80 % av befolkningen strever med søvnforstyrrelser. Dette er et økende problem også i Norge, og det er bare et tidsspørsmål før vi også har like store problemer her i landet. I følge søvnforskere trenger et voksent menneske fra minimum 6 til 8, kanskje hele 9 timers god søvn hver natt.

 


Vi får gjennomsnittlig 2 timer
for lite søvn

Folk flest får gjennomsnittlig ca. 2 timer for lite søvn. Dette skaper kroniske søvnproblemer. Når søvnen over tid ikke er god nok, og/eller tilstrekkelig (uansett årsak) bryter renselsessystemet sammen. Et viktig spørsmål er da: Hva skjer med vår kognitive evner når søppel hoper seg opp i hjernen? … 

MEDITASJON HJELPER

I en slik situasjon trenger folk selv å finne gode løsninger som faktisk virker! De fleste vet i dag at sovepiller ikke er en god løsning over lengre tid. Her må den enkelte se på sine livsvaner og søke mer balanse i livet. Både kosthold, mosjon og frisk luft, og redusere elektroniske duppeditter – og ikke minst MEDITASJON er ting som vil kunne hjelpe. 

Både forskning og erfaring viser med all tydelighet at Transcendental Meditasjon virkelig hjelper.