Stor visdom i Maharishis kommentar til Bhagavad Gita

Stor visdom i Maharishis kommentar til Bhagavad Gita

Maharishi´s kommentar til Bhagavad GItaDramaet Bhagavad Gita (Herrens Sang), er en del av det episke storverket Mahabaratha. Det en dyptpløyende, inspirerende allegorisk fortelling. Maharishi sier i sin kommentar til verket at denne historien gir oss selve essensen av den urgamle visdommen som ligger i vedisk viten.

Arjuna den nesten opplyste prinsen

Hovedpersonen i dramaet er den nesten opplyste prinsen og krigeren Arjuna som står i en forferdelig indre og ytre konflikt. For å forsvare det «gode» må han lede sin armé til krig mot sin egen onde bror. De to kjemper om herredømmet i kongeriket. Her sliter Arjuna med noe av det vanskeligste dilemma et menneske kan stå overfor.

Er det berettiget å gjøre en voldelig handling i det godes tjeneste? Skal han virkelig risikere å drepe sin egen bror, og medlemmer av sin egen familie for å bekjempe det onde?

Duryodhana gjør seg klar til kamp

På slagmarken ser Arjuna på avstand sin motstander Duryodhana klargjøre sin hær til kamp. Han hører konkylier gjalle! Hele scenariet paralyserer ham. Den indre konflikten mellom følelser og intellekt veller opp i ham. På den ene siden kjærligheten til den andre delen av familien, og de fryktelige konsekvensene denne kampen vil få. På den andre siden plikten til å bekjempe det onde. Følelser og intellekt i opposisjon mot hverandre! Hva er riktig å gjøre i en slik situasjon? Arjuna er fullstending blokkert! Han klarer ikke å handle.

Arjuna søker råd fra Herren Krishna

Arjuna og Krishna

Fra Bhagavad Gita: Arjuna og Krishna blåser i konkyliene før kampen skal begynne!

I sin dype nød søker Arjuna støtte og råd fra Herren Krishnadet opplyste, guddommelige prinsipp. Den opplyste rådgiveren er den eneste som kan heve problemstillingen opp til det kosmiske nivå og gi Arjuna de høyeste innsiktene han lengter etter i dette tilsynelatende uløselige dilemmaet. Dialogen som utspiller seg mellom Krishna og Arjuna løfter de vanskeligste prøvelsene et menneske kan stå overfor opp til et universelt nivå. Visdommen Krishna avslører er (i følge Maharishi) det siste støtet som gjør Arjuna opplyst, og derved gjør at han til slutt klarer å fullføre sin plikt, eller sitt dharma på en resolutt måte. Dharma betyr «riktig» handling i pakt med naturlovene.  Det var en ufattelig vanskelig handling, men han MÅ gjøre det som er hans plikt. Med en fornyet innsikt i forholdet mellom det relative og det absolutte plan av tilværelsen, mellom liv og død, mellom skjebne og plikt … klarer Arjuna å forsone seg med sin skjebne. Han går til kamp med visdom og innsikt, og med støtte fra Krishna.

Maharishi forklarer transcendens

Her forklarer Maharishi hvordan sinnet søker transcendens eller ren bevissthet.

Maharishis utsøkte kommentarer …

Maharishi gir oss i sine utsøkte kommentarer til dette store verket en innsikt som aldri har vært gjort før. Han går rett til kjernen i den udødelige visdommen Krishna legger fram for Arjuna. Kommentarene og forklaringene snur opp ned på fundamentale vrangforestillinger og forvanskninger som hadde sneket seg inn i den urgamle, vediske filosofien gjennom hundrevis av år. Man kan si at i istedenfor å sette hesten BAK kjerren  — flytter han med dette hesten tilbake FORAN kjerren. Med sin enkle menneskelige stil, og sine lett forståelige bilder demonstrerer Maharishi sin dype innsikt i temaet, samtidig som han demonstrerer et klart talent for å forenkle ting, og gjøre en abstrakt kunnskap, kanskje til og med skjult kunnskap, tilgjengelig og forståelig for alle. Han gir også en praktisk teknikk, Transcendental Meditasjon som kan hjelpe mennesket til å leve den visdommen Bhagavad Gita peker mot.

Yogien Maharishi — en formidabel formidler, pedagog og mester

Maharishi var en formidabel formidler, pedagog og mester. Han klarte å snakke til folk om de store temaene på en enkel lettfattelig måte. Han bygget opp en logisk forståelse, og han fikk den vitenskapelig verifisert. Målet hans var å gjenopprette og klargjøre visdommen som Bhagavad Gita representerer for menneskeheten i praksis. Å lese Maharishis kommentar til Bhagavad Gita er som å ta et dybdedykk inn i kunnskapen om utvikling av høyere bevissthet —  først til erfaring av ren bevissthet, sinnets grunntilstand, så til etablering av ren bevissthet sammen med aktivitet til kosmisk bevissthet, og derfra gjennom gudsbevissthet til unity. Eller bedre: Et utsøkt kurs i vedantas evige visdom.

Jeg anbefaler på det varmeste ALLE å lese denne boken! Det kan være oppklarende for dem som allerede har lært Transcendental Meditasjon. Det kan fungere som en veiviser og inspirasjon til dem som ønsker å lære meditasjon!

Så en liten sluttkommentar: Bhagavad Gita har ikke opp til nå vært særlig kjent av så mange i vesten, men i India ligger Bhagavad Gita på linje med Bibelen for de kristne, Toraen for jødene eller Koranen for muslimene. Faktisk burde vi i vesten ha litt kunnskap om hva dette evige dramaet egentlig representerer av innsikter for menneskelig utvikling av høyere bevissthet.

Her er en link til boken på Amazon!