Gode vennskap

Gode vennskap

Gode vennskap, bedre selvfølelse … Når man begynner å føle seg rolig og avslappet og mer fornøyd med seg selv, er det lettere å forholde seg til omgivelsene på en positiv måte. Vennskapene blir dypere og bedre. Psykologisk forskning viser at Transcendental Meditasjonen reduserer negative trekk som depresjon, angst og sinne. Man blir mer emosjonelt balansert og ikke minst: Selvfølelsen øker! Over tid vokser selvsikkerhet og et bedre selvbilde fram. Du kan begynne å oppleve mer positiv samhandling med andre! “Jeg var veldig sårbar og usikker på meg selv før jeg lærte Transcendental Meditasjon! Nå kjenner jeg at selvfølelsen vokser og det er mye lettere å omgåes mine medmennesker. Jeg føler jeg forstår meg selv bedre, og da føler jeg også at jeg forstår andre...
Positivt på arbeid

Positivt på arbeid

Positivt på arbeid? Eller ikke … “Etter at jeg begynte med Transcendental Meditasjon har jeg blitt mye mer effektiv på jobben! Jeg ser løsningene klarere, og klarer å kommunisere det hele bedre til mine medarbeidere! Nå gleder jeg meg faktisk til å gå på jobben!” Det har vært gjort mange undersøkelser i bedrifter der en viss prosent av arbeidstakerne har lært teknikken. Der viser det seg at produktiviteten går opp og at sykefraværet går ned. Trivselen øker og samarbeid går bedre mellom kollegaer og mellom ledelse og ansatte. Dessuten har man målt nedgang i bruk av tobakk, alkohol andre stimulerende midler. Alt i alt en «win-win» situasjon for en berift å subsidiere de ansatte til å lære Transcendental...
En visjon om fred

En visjon om fred

En visjon om fred … “Mange tenker at fred i verden er en “søt” drøm som aldri kan gå i oppfyllelse! Men fred er innefor rekkevidde hvis vi bruker den kunnskapen vi har!” — David Lynch Det finnes over 60 pilotprosjekter i verden som viser en målbar nedgang i negative tendenser i samfunnet når større grupper mediterer sammen. Man har gjort objektive målinger og har sett nedgang i kriminalitet, trafikkulykker, mord, selvmord, branner, innbrudd, voldtekter m.m. i områder der større grupper gjør Transcendental Meditasjon sammen. Fordi enkeltpersonene i gruppen skaper hjernebølgekoherens — orden i EEG mønsteret i hjernen — og fordi de opplever indre fred og harmoni — skapes det en stor, vibrasjonsmessig, kollektiv bølge av fred og harmoni i området der de mediterer sammen. Dette positive feltet påvirker alle andre i området, selvom de ikke mediterer. Fred er med denne kunnskapen en mulighet!...