Stressreduksjon — ikke stressmestring …

Stressreduksjon — ikke stressmestring …

Alle vet hvordan det er å være stresset — men stressreduksjon mangler … Ikke alle kjenner til hva det vil si å oppleve den dypeste hvilen du kan tenke deg! Stress er i dag nesten blitt et forslitt begrep! Man bruker det til å beskrive alt som er ubehagelig. Folk blir stresset av «tidsklemma». Jobb og familie krever sitt! Nesten alt kan potensielt uroe folk. Når det gjelder Transcendental Meditasjon defineres stress mye mer eksakt som ubalanser som har akkumulert seg i sinn, kropp og sjel over tid.Stress er altså sluttresultatet av overbelastninger som har skjedd over tid. "Det er noe spesielt ved den hvilen" …  Dyp hvile er naturens måte å løse opp uro og anspenthet, men det viser seg at nattens søvn ikke er nok for å fjerne dagens trøtthet og spenninger. Den godt dokumenterte hvilen man får gjennom Transcendental Meditasjon fjerner dypereliggende forstyrrelser og balanserer sinn, kropp og sjel. Puls og pust reduseres. Blodtrykket normaliseres. Galvanisk hudmotstand går opp, noe som er et mål på at den parasympatiske delen av det autonome nervesystemet roer seg ned. Målinger av EEG viser at dypere lag av hjernen slapper av … Systemet «nullstiller seg» på en måte og laster opp «den riktige» måten å fungere på! Ofte hører vi lærere utsagn som det følgende: «Jeg har aldri opplevd en så dyp og deilig hvile i våken tilstand før!  Dette sier nesten alle som lærere denne metoden! Derfor er det så fantastisk å gi et menneske denne gaven!  GRATIS 7-trinns INTRO Få tilsendt denne fyldige introen. Den viser deg alt du trenger å vite om Transcendental Meditasjon før du gjør et valg....