Lider du av “hverdagsdepresjon”? —

Lider du av “hverdagsdepresjon”? —

Kanskje! Depresjon er faktisk langt hyppigere enn folk flest tror …

DepresjonRundt 150 000 nordmenn rammes årlig av denne lidelsen, og ca. 15 prosent av befolkningen har til enhver tid depressive symptomer. Det rammer folk i alle aldre, i alle sosiale lag og i alle kulturer.
Hvis du bare helst vil ligge i sengen …

Depresjon

…så er du antagelig en av dem som i perioder har følt at livet er for tungt å bære. Du er altså ikke alene! Lettere depresjoner er nesten blitt en folkesykdom! Og de fleste holder dette skjult!

Fortvil ikke! For det kan finnes håp i tunellen …

Det er faktisk sannsynlig at Transcendental Meditasjon kan hjelpe deg ut av dette! Folks erfaring med meditasjon generelt er at de føler seg mer avslappet, uthvilt og positivt oppladet, de begynner å se lysere på livet og de får bedre humør!

Forskningsrapport om depresjon

Vitenskapelig studie om depresjon.jpgEn forskningsrapport som ble publisert i 1985 i det viteskapelige bladet Journal of Counseling and Development (64: 212–215, 1985) verifiserer at Transcendental Meditasjon kan redusere depresjon.

Pasienter som led av posttraumatisk stress og som lærte Transcendental Meditasjon viste signifikant reduksjon av depresjon etter fire måneders meditasjon i kontrast til andre som ble tilfeldig valgt til å motta psykoterapi.
Teknikken løser effektivt opp stress og spenninger som oftest er den viktigste medvirkende årsaken til depresjoner. Med regelmessig utøvelse over tid ser man mange tilfeller av positive endringer fra negativitet og depresjon til positiv optimisme og livsglede.
Lettere depresjoner oppstår ofte når man føler at man ikke TAKLER livets mange utfordninger

DEPRESJONSSPIRALEN

Spiral NED. jpgNår man ikke føler man strekker til, når man ikke klarer å håndtere alt man ønsker seg, kan man lett komme til å føle seg misslykket og svak. Dette er begynnelsen på en negativ nedadvendt stress-spiral.
Det ene følger med det andre. Man misslykkes, blir lei og frustrert — og møter neste utfordring med mer stress. Og så baller det hele på seg! Man svekkes mer og mer, og før man vet ord av det sitter man i saksen. Man er blitt deprimert og føler seg hjelpeløs og svak.

VEKSTSPIRALEN

Spiral Opp.jpg

En “medisin” som kan hjelpe å snu denne negative trenden er dyp hvile som kan løse opp i stressen slik at livet snues til en vekst-spiral. Med med mindre stress får man nye krefter og overskudd, man tenker klarere og handler mer formålstjenelig slik at man klarer å oppnå sine mål. Stress-spiralen er brutt.

 

 

 

STEMNINGSHEVENDE ENDORFINER

Forskning viser også at folk som mediterer over tid får økt produksjon av stemningshevende endorfiner som assosieres med oppstemthet og lykke. Man vet også at immunsystemet styrkes. Noen opplever at depresjonen forsvinner nesten som dugg for solen gjennom regelmessig utøvelse. De føler at overskudd, tiltakslyst og energi vender tilbake til livet.

Ingen garanti men håp …

Man kan selvsagt aldri garantere spesifikke effekter, men det kan være verdt et forsøk. Alt du kan “miste” er stress — og dette kan potensielt endre livet ditt i positiv retning. Folk erfarer at de blir seg mer avslappet, uthvilt og positivt oppladet med Transcendental Meditasjon. De begynner å se lysere på livet, og de får bedre humør.
Derfor anbefaler jeg Transcendental Meditasjon mot lettere depresjoner, angst, uro, trøtthet og bekymringer. Jeg har sett at det kan hjelpe!