Superhjernen din — gi den en kraftinnsprøytning …  (Del 1)

Superhjernen din — gi den en kraftinnsprøytning   …  (Del 1)

Hvorfor ikke gi hjernen din en kraftinnsprøytning? Når du gjør Transcendental Meditasjon skapes det orden og harmoni i hjernens elektromagnetiske aktivitet — det såkalte EEG-mønsteret.

Vitenskapen viser at du med denne type hjernebølgemønster vil bruke dine mentale muligheter mye bedre. Det virker som en kraftinnsprøytning! Du får øket IQ, bedre hukommelse og konsentrasjon, og mange opplever svært fort at de ser ting klarere og i et større perspektiv.

Gjennom en lang årrekke har forskere undersøkt disse virkningene på hjernen og hvordan dette i sin tur virker inn på folks mentale prestasjoner.  Effektene er hevet over enhver tvil. Du blir mer kreativ og mer årvåken.
Er dette kanskje noe du trenger? —Antagelig  …

Måling av EEG i hjernenNå tilbake til vitenskapen! Den viser altså at særdeles interessante endringer skjer i hjernen under utøvelsen av Transcendental Meditasjon. Hjernen får TOTAL hvile. Populært kan vi si at de grå cellene kan “lade seg opp” og bruke seg selv bedre.

Forskerne forklarer at det oppstår noe som kalles  “koherens” eller samordenen i EEG-mønsteret, og at dette er unikt for denne spesifikke teknikken. Man vet ikke om noen andre teknikker som på samme måte skaper dette helt spesielle mønsteret.

Det ser ut som om hele hjernen kommer i “fase”. Det betyr at større deler av hjernens bølgeaktivitet fungerer på samme frekvens — en slags “total brain functioning” … noe som regnes som svært positivt.

Videre forklarer man at denne spesielle aktiviteten — altså koherensen — forårsaker bedre kommunikasjon mellom høyre og venstre hjernehalvdel, og framre og bakre deler av hjernen. Det skulle da tilsi at hjernen fungerer på en mer “superflytende” og helhetlig måte. Altså at intelligens og informasjon flyter lettere og samordnes bedre.

Ser man på forskningen på de som gjør teknikken er det tydelig samsvar mellom økt orden i hjernen og bedre prestasjoner. Folk blir f.eks. mer produktive i arbeidsammenheng. De gjør det bedre til eksamen. De yter bedre.

Vi vet at våre analytiske evner ligger i venstre hjernehalvdel og våre kreative, intuitive evner ligger i høyre hjernehalvdel. Mange har dårlig kommunikasjon mellom de to, og det er et handicap. Konflikt mellom følelser og intellekt er utfordrende for å si det mildt. Og det er faktisk veldig vanlig at folk ikke klarer å forene emosjoner og tanker. Følelsene sier en ting og fornuften noe annet. Dette skaper indre spenninger og konflikt — altså stress.

Folk som lærer å meditere rapporterer at de naturlig begynner å finne løsninger som tilfredstiller både fornuften og følelsene. Det virker som om det bygges en bro mellom de to sidene — den kreative og den analytiske.

Folk opplever at de bruker seg selv bedre og mer effektivt — mer koherent eller ordnet. De forteller at de lettere tar avgjørelser og at de føler seg mer integrert. Dette er en egenskap som oftest finnes hos folk som fungerer på et “høyere” plan — altså som bruker sine ressurser bedre. Ting som tidligere opplevdes som svært stressende endrer seg og blir helt uproblematiske.

Ung mann mediterer profilbildeUnder meditasjonen opplever man en dyp, dyp ro og hvile. Man hviler dypere enn under søvn, SAMTIDIG som man har total ÅRVÅKENHET. Total avslapning i sinn og kropp samtidig med total VÅKENHET!!! Hvilefylt årvåkenhet! Med økt flyt av informasjon sammen med en slik dyp avslappelse er det helt logisk at folk føler seg lettet og klar i topplokket.

Transcendental Meditasjon gir rett og slett hjernen er kraftinnsprøytning!
I min neste blogg vil jeg gå litt nærmere inn på hvordan hjernebølgene egentlig virker under meditasjonen …

Gå direkte til Del 2