You are as old as you feel …

You are as old as you feel …

Du vil føle deg yngre og lettere med Transcendental Meditasjon! Dette rapporterer eldre som gjør teknikken.                  5 års meditasjon gir 12 års reduksjon i aldring  Dersom en person har meditert regelmessig i 5 år vil det redusere aldring med ca. 12 år. Immunsystemet styrkes og man blir ikke så lett syk. Man reduserer stress i hverdagen.  “Jeg har oppdaget at eldre folk som mediterer holder seg livsglade og unge til sinns! De vennene jeg har som mediterer er mer tilstede i øyeblikket og følger bedre med på hva som foregår i samfunnet!”                                 En langtidsundersøkelse I en langtidsundersøkelse i et helseforsikringsselsakap deltok 2000 utøvere av Transcendental Meditasjon. De ble sammenlignet med en database på over 100.000 såkalte «normale» mennesker. Man fant at de som gjorde Transcendental Meditasjon gjennomsnittlig hadde 50 % mindre lidelser enn den vanlige befolkningen. Du finner de 60 siste publiserte forskningsrapportene om teknikken her. 87% lavere hjerte- og karlidelser Man målte alle de vanligste lidelser som folk har over en periode på 5 år. Her er noen flere tall: Sykehusinnleggelser var redusert med 69 % Legebesøk med 74 % og Operasjoner med 76 %, Hjertekarlidelser med 87% Muskel- og skjelettlidelser med 67% Hvordan du gjør det!  “Hvilefylt årvåkenhet” Du sitter behagelig i en stol, og så følger du helt enkelt de instruksjonene du får av din lærer. Du får et mantra som er tilpasset deg, og så får du lære hvordan det skal brukes på riktig måte. Når du gjør det riktig, så...