Stress er en KILLER

Stress er en KILLER

Jeg klikket nettopp på ordet STRESS på Google og fikk opp 523.000.000 treff på 0,38 sekunder !!! Man regner med at de ligger ute ca. 67 millioner hjemmsider på nettet som refererer til ordet stress.

Stress er utvilsomt et av de største problemer verden står overfor i dag. Både enkeltindividets stress og kollektiv stress! Nyere forskning fra de siste 10 årene viser at flere og flere lidelser og problemer har sin rotårsak i stress. Derfor er litt mer forståelse for hva stress egentlig er på sin plass.

3 forskjellige stressbegreper som sauses sammen …

De fleste skiller nemlig ikke mellom

(1:) stressfaktorene — som er det som skaper
(2:) stressreaksjonene i systemet og selve
(3:) stressen som er endeproduktet som sitter igjen i systemet etter alle belastningene og reaksjonene er over.
I det følgende vil jeg kort prøve å rydde litt opp i disse tre begrepene …

Stressfaktorene

Stressfaktorene kan være alt fra ens egne tanker og de følelsene de skaper, til maten man spiser, miljøet man lever i, luften man puster inn — kort sagt miljøet vårt og hvordan vi lever på godt og ondt. Hele livsstilen rett og slett!
Av alle stressfaktorne som kan påvirke oss negativt er kanskje det rent bevissthetsmessige den viktigste nøkkelen til bedring. For det er med bevisstheten vår, med tankene våre vi bestemmer hvordan vi skal leve. Hva vi skal spise. Hvor mye vi skal mosjonere, osv.. Alt i livet vårt har en felles base i bevisstheten. Det er bevisstheten vi bruker til å oppleve verden med! Derfor er det å behandle stress på bevissthetens nivå en nøkkelfaktor for å skape et liv med bedre livskvalitet!

Stressreaksjonen — kjemp eller flykt

Stressreaksjonen er sinn og kropps forsøk på å kompensere eller “fordøye” de stressfaktorene som kommer inn! Det er en mobiliseringsreaksjon. Mest kjent er kjemp eller flykt reaksjonen.

Når vi oppfatter “fare” — går en alarmklokke i systemet! Vi oppfatter fare ved at vår bevissthet tolker virkeligheten som utfordrende og/eller fiendtlig — så gir bevisstheten gjennom sentralnervesystemet beskjed til kroppen om å mobilisere. Det såkalte sympatiske nervesystemet (en del av det autonome nervesystemet) aktiveres. Puls og pust går opp! Adrenalin pumpes ut i blodet for å tilføre mer energi slik at man kan løpe eller kjempe. Hjertet slår fortere for å birnge mer blod med oksygen til muskulaturen. Samtidig settes f.eks. fordøyelsesprosessen på vent. Visste du at immunsystemet ditt stopper å fungere normalt når du har en stressreaksjon? At blodtykket forhøyes? Visste du at siden all energi går til muskulaturen — så settes bl.a. viktige renselsesfunksjoner i lever og nyrer på vent? Alle sunne vekst-, og helbredelsesmekanismer settes på lavgear for at vi skal overleve! …

Naturlig forsvarsmekanisme

Stressreaksjonen er selvsagt en naturlig forsvarmekanisme som redder oss når vi virkelig utsettes for en fare. Problemet er imidlertid at folk flest har en mer eller mindre kontinuerlig stressreaksjon gjennom dagen … de mobiliserer hele dagen uten å være klar over det — noe som tærer på systemet og bryter det ned. Det er faktisk utrolig skadelig å gå rundt i en vedvarende alarmtilstand slik mange mennesker gjør i dag.

Visste du at undersøkelser viser at mer enn 50% av befolkningen sier at de IKKE er stresset, men likevel måler 86 % av dem positivt på standardiserte stresstester?

Altså er de stresset selvom de ikke opplever det. Dette er fordi stressen er lagret i systemet over tid — man har rett og slett blitt gradvis vant til å leve med stress, og oppfatter ikke at man faktisk er stresset.
Det er lett å forstå at dette over tid vil svekke oss og til slutt gjøre oss helt utmattet og syk.

Stress — akkumulerte «avfallsprodukter» i systemet

Det er på dette tidspunkt at vi snakker om selve STRESSEN i systemet. Stress er altså akkumulerte “avfallsprodukter”, ufordøyde inntrykk, all ubalanse som har kommet inn i systemet som har forblitt i systemet etter at belastningen var over — og som over tid har bygget seg opp i sinn og kropp — alt dette er det vi kaller STRESS.

Blokkerer naturlig flyt i systemet

Denne stressen blokkerer naturlig flyt av intelligens i sinn og kropp. Den svekker alle kroppsfunksjoner og fører til slutt til sykdom og utmattelse. Hjerte- og karlidelser, muskel- og skjelett problemer, fordøyelses- og søvnproblemer, immunrelaterte lidelser, allergier og fedme, diabetes, og mye, mye mer settes nå i forbindelse med stress i systemet.

Det er derfor uhyre viktig for den enkelte å bruke en metode som effektivt kan redusere og forebygge stress, slik at livet kan leves slik det var ment å leves — i glede, med god helse og overskudd!

«Vi burde være like glad og frisk som hundvalpen! …»

— slik filmskaperen David Lynch beskrev det da han var på besøk i Oslo for noen år siden!