Superhjernen din — sprit den opp med de riktige bølgene … (Del 2)

Superhjernen din — sprit den opp med de riktige bølgene … (Del 2)

I min forrige blog om hjernen så vi på hvordan Transcendental Meditasjon skaper hjernebølgekoherens, og hvordan det påvirker forholdet mellom venstre og høyre hjernehalvdel. Vi så på hvordan det skaper integrasjon mellom analytiske og kreative evner.

En nærmere titt på hjernebølger

HjernebølgerInnen denne forskningsgrenen snakker man om at vi har 4 forskjellige typer hjernebølgemønstre. Det er Beta, Alpha, Theta og Deltabølger. Betabølgene vibrerer med fra 14 til 30 Hz, Alphabølgene vibrerer fra 8 til 13,9 Hz, Theta fra 4 til 7,9 Hz og Delta fra ,1  til 3,9 Hz. (I den senere tid har man også lokalisert gammabølger i den menneskelige hjerne. Jeg skal skrive mer om dette i min neste blogg.)

Hjernebølger korreleres med f.eks. tankene dine, følelsene og opplevelsene dine — kort sagt det vi kaller din bevissthetstilstand.

Betabølger

Betabølgeaktivitet assosieres med den normale våkne bevissthetstilstand, evnt. med fokus og konsentrasjon. Når vi er våkne og arbeider med å forstå noe har vi altså betabølgeaktivitet. Hvis betabølgene beveger seg oppover mot sitt hurtigste nærmer vi oss en opplevelse av uro, angst, eller ubehag. Så altså under f.eks. opphisselse som sinne eller i forbindelse med flykt og kjempreaksjonen har vi huritge betabølger. Ut fra dette forstår vi at det lønner seg å roe ned betabølgeaktiviteten. Dette skjer under utøvlesen av Transcendental Meditasjon.

Alphabølger

De forskjellige typene hjernebølgemønstreSå, når du begynner å slappe av, roer bølgene seg ned og du går mot alfamønstre. Alpha forbindes med avslappelse mot en lettere transe, øket serotoninproduksjon og døsighet. Forskerne differensierer mellom en dyp alphatilstand og hurtigere alfabølger. De sakteste alfabølgene gir en velbehagelig, dyp hviletilstand, ofte kalt “twilight” tilstanden, som er den halvvåkne tilstanden mellom våken og søvn. I den andre enden av skalaen, altså med hurtigere alphabølger, er man meget rolig avslappet og samtidig FOKUSERT.

Når du er involvert i noe som er avslappende og behagelig som  f.eks. å lese en god bok eller å se på en rolig film, befinner du deg høyst sannsynlig i den høyeste enden av alphaskalaen.

Alpha assosieres også ofte med superlæring eller evnen til å absorbere og tilegne seg store mengder informasjon raskt og effektivt. Det er fordi man er avslappet og rolig og samtidig kan være fokusert. Vi lærer ikke effektivt under stress fordi stress blokkerer åpenhet og mottakelighet.

Thetabølger

Theta indikerer en drømmetilstand med REM eller Rapid Eye Movement aktivitet. Forskerne har vist særlig interesse for disse bølgene fordi de assosieres med et stort antall fordelaktige tilstander.

Man mener at de er forbundet med skjerpet kreativitet og noen former for superlæring og forsterket hukommelse. Man inkluderer til og med i denne tilstanden VISJONÆRE opplevelser, og noe som kalles “integrerte” erfaringer der vi kan gjøre totale, bredspektrede, positive endringer i måten vi oppfatter oss selv og omgivelsene på. De såkalte “AHA” opplevelsene hvor du plutselig forstår det hele — du får altså en helt NY innsikt — henger sammen med utbrudd av theta bølger i hjernen!

I denne tilstanden kan man rett og slett endre en dyptliggende oppfattelse av en helhet — hvordan man forstår og tolker hele fenomenet eller problemet  —  og dette på en dramatisk NY måte. Det sier seg selv at dette kan ha særdeles positive effekter.

HjernebølgerUnder Transcendental Meditasjon framkommer både koherent alfabølge- og thetabølgeaktivitet, og det er ikke usannsynlig at det er bl.a. dette fenomenet som kan forklare at folk som lærer denne teknikken (til forskjell fra andre metoder for stress mestring) har slike utrolig positive effekter på bl.a. posttraumatisk stress syndrom. Hvis man har vært utsatt for svært traumatiserende opplevelser kan denne meditasjonen nemlig løse opp dyptliggende stress meget effektivt.

Dette kan også være en medvirkende faktor for å forklare hvorfor folk kan oppleve en slags total endring i hvordan de ser livet sitt, fra noe som har vært svært vanskelig og utfordrende til harmonisk og balansert. Alt det vonde blir liksom strøket bort! Selvsagt skjer ikke denne typen dramatisk endring med alle som lærer teknikken! Men det er ikke uvanlig å høre om enkelttilfeller av slike overganger, selvom de fleste altså opplever en rolig endring i positiv retning over tid.

Thetabølgene forbindes også med produksjon av catecholaminer som er vitale for læring på et dypt plan.

Til slutt vil jeg nevne er svært spennende effekt av thetatilstanden. Den kjente forskeren Dr. Thomas Budzynski hevder at:

De kritiske og ofte selvsaboterende filtrene i venstre hjernehalvdel som har med “logisk” tenkning å gjøre — at disse oppheves i thetatilstanden. Det betyr at at man i denne tilstanden får en mer direkte forbindelse mellom høyre og venstre hjernehalvdel som jeg nevnte i forrige blogg. Dette kan potensielt skape positive endringer og innsikter  i tros-, og vanetenkningsmønstre fort og effektivt.

Bølger i farger

Disse bølgene har altså en integrerende, emosjonell effekt. De kan potensielt hjelpe oss å endre adferd på et mer ubevisst plan fordi de åpner opp og muliggjør tilgang til større deler av det ubevisste sinn.

Deltabølger, som er de aller “sakteste” bølgene, har vi under dyp, drømmeløs søvn. Man er i en transelignende “ikke-fysisk” tilstand — hvor man har “slått av” forbindelsen til kroppen. Her sies det at man får tilgang til det kollektivt ubevisste …

Som nevnt: Under dyp transcendental meditasjon framkommer det markante felt av koherens på alfa- og thetanivå i hjernen. Dette regnes som meget positivt og generelt ser vi at det har helhetlige, helbredende effekter på mange områder i livet.

NevronAlt i livet hviler på hvor godt du tar dine totale ressurser i bruk. Denne teknikken vil hjelpe deg til å bruke deg selv bedre — den toner opp hele deg: Sinn, kropp og sjel — og du får mer ut av livet ditt rett og slett!

Prøv det og se … Du kan ikke tape særlig mye. Heller tvert i mot! Du har alt å vinne! Erfaring og forskning viser dette klart!
Det lønner seg å “sprite opp” hjernen sin …

Gå direkte til del 3